129. Közbeszerzési Levelek / 2011. április 26.

TARTALOM

2653. kérdés Határidőn túl feltett kérdések kezelése
Mi történik azokkal a kérdésekkel, amelyeket határidőn túl tesznek fel az ajánlattevők? (A kiegészítő tájékoztatásra gondolok.)
2654. kérdés Hivatalos, hiteles és cégszerű fordítás
Amennyiben "hivatalos" és nem "hiteles" fordítást kérnek, mely fordítóirodáktól lehet megfelelő fordítást megrendelni? Az iroda részéről milyen nyilatkozat, igazolás vagy egyéb dokumentum becsatolása szükséges? Mi a különbség a "hivatalos", a "hiteles" és a "cégszerű" fordítás között?
2655. kérdés Társasházkezelés önkormányzat cége által
Az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló cég - mint önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelője - a Kbt. alanyi hatálya alá tartozik, így az általunk kezelt ingatlanok tekintetében a Kbt. szerint kell eljárnunk. Azonban vannak olyan társasházak, ahol csak néhány lakás van az önkormányzat tulajdonában, de mégis a többi - magántulajdonban lévő lakással együtt - az egész társasházat az önkormányzat cége kezeli. Elég széles körű ez az arány, mert van olyan ház, ahol az önkormányzati tulajdonokból van több, de olyan is, ahol például a 30 lakásból 1 vagy 2 lakás az önkormányzaté, a többi magántulajdon, de a társasház kezelését az önkormányzat cége látja el. Továbbá olyan társasház is van, amiben egyetlen önkormányzati tulajdon sincs, csak piaci alapon megszerezte a házkezelést magának az önkormányzati cég. Jól gondolom, hogy ekkor is a Kbt. szerint kell eljárnunk, mert az önkormányzat cége mindenképpen a Kbt. alanyi hatálya alá tartozik? A cég önkormányzati tulajdonként mindenképpen a közbeszerzési törvény szerint kell eljárjon, függetlenül attól, hogy magántulajdont kezel vagy önkormányzati tulajdont?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2656. kérdés Alvállalkozói teljesítés 25 százalék fölé emelkedése a megvalósítás során
Mi a teendő, ha a közbeszerzést követően, a megvalósítási szakaszban derül ki, hogy az eljárásban 10 százalék feletti alvállalkozó teljesítése meghaladja a 25 százalékot? Kinek és hogyan kell jeleznie ezt? Szerződésmódosításra van szükség?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2657. kérdés Alvállalkozó igénybevételének kizárása
Lehetősége van-e az ajánlatkérőnek arra, hogy a kiírásban általánosságban úgy rendelkezzen, hogy az ajánlattevő nem vehet igénybe alvállalkozót?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2658. kérdés EU-s székhelyű, 10 százalék feletti alvállalkozó igazolásai
EU-s székhelyű 10 százalék feletti alvállalkozó bevonása esetén a kizáró okok igazolásával kapcsolatban kérjük, hogy határozzák meg, milyen igazolások benyújtására van szükség! Kérjük, hogy a közjegyző előtt tett cégszerű nyilatkozatának formai előírásaira térjenek ki, illetve a banki információkkal kapcsolatos szabályokról is kérünk tájékoztatást (tapasztalatunk szerint a "sorban álló tétel" nem értelmezhető a külföldi bankok számára).
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2659. kérdés Igazolások, nyilatkozatok csatolásának megtagadása általános egyszerű eljárásban
Számos, a Kbt. VI. fejezete szerinti, általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában található előírásként az ajánlattevők számára a Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilatkozat, illetve a Kbt. 68. §-a szerinti referenciaigazolások szerepeltetése az ajánlatban. Milyen alapon írhatja elő ezek ajánlathoz történő csatolását az ajánlatkérő, figyelembe véve, hogy a Kbt. VI. fejezete sem a 63. §-t, sem a 68. §-t nem hivatkozza be - lásd Kbt. 249. §-ának (3) bekezdése és 249. §-ának (4) bekezdése? Jogosult-e az ajánlattevő a fentiekre hivatkozva megtagadni ezen nyilatkozat, illetve igazolások csatolását?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
2660. kérdés 251. § (2) bekezdés értelmezése különös egyszerű eljárásban
A Kbt. 261. § (1) bekezdése szerint a különös egyszerű eljárásban alkalmazni kell - többek között - a 251. § (1)-(4) bekezdését. A 251. § (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén a 25 millió forintot, építési beruházás esetén a 80 millió forintot el nem érő beszerzések esetén elég három ajánlattevőnek megküldeni a felhívást. A különös egyszerű eljárás értékhatárai árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 50 millió forint, építési beruházás esetén 100 millió forint. A különös egyszerű eljárásban a 251. § (2) bekezdésnek nincs értelme, vagy ez felülírja az értékhatárokról szóló útmutatót?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2661. kérdés Kbt.-be ütköző megfogalmazás a kiírásban
Egy kiírásban olvastuk a következő megfogalmazást: "A tartalomjegyzék egyúttal az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke is, amelyben megjelölt csatolandó dokumentumok a 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek." Jogszerű ez?
2662. kérdés 10 százalék alatti alvállalkozók nevének és címének megjelölése az ajánlatban
A 10 százalékot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók nevét és címét meg kell-e jelölni az ajánlatban?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2663. kérdés Alkalmassági minimumkövetelmény
Mi az alkalmassági minimumkövetelmény?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2664. kérdés Meghatalmazás alakisága
Ha az ajánlatot nem a képviseletre cégjogilag jogosult, hanem meghatalmazott írja alá, az aláírásra adott meghatalmazást közjegyzői okiratba kell foglalni?
2665. kérdés Szerződéskötés konzorciummal
Amennyiben konzorciumban indul egy vállalat, és nyertesként kerül ki az eljárásból, hogyan zajlik a szerződéskötés? Hiszen a konzorciumi szerződés, megállapodás keretében egy "nem számlaképes" gazdasági társaság jön létre. Mely céggel köt szerződést az ajánlatkérő? Ki írja alá a szerződést az ajánlattevő részéről?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2666. kérdés Kbt. márciusi változásai
Milyen módosítás jelent meg márciusban a közbeszerzési törvényben? Végül volt a parlamenti szakaszban módosítás, vagy nem fogadták el?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére