Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

magánszemély
magyar ajánlat Magyar ajánlat építési beruházásra
Mely uniós államokban nyújtható be építési beruházásra vonatkozó magyar ajánlatterv?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 3. számában (2004. június 1.), 95. kérdésszám alatt
Magyar Bányászati Hivatal Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség, valamint a Magyar Bányászati Hivatal igazolása benyújtásának indokoltsága
A Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontja igazolására milyen esetben szükséges az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség igazolása és milyen esetben a Magyar Bányászati Hivatal igazolása? Tesz-e ez a pont különbséget például egy klasszikus "feketemunka" miatt kiszabott és egy munkaszerződés-beli pontatlanság miatt kiszabott bírság tekintetében? Az OMMF differenciál-e?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 39. számában (2006. január 16.), 890. kérdésszám alatt
Magyarországon letelepedett ajánlattevő Magyarországon letelepedett ajánlattevők igazolásai
A Magyarországon letelepedett ajánlattevők, illetve az általuk igénybe vett alvállalkozók mely igazolásokat nyújthatnak be egy magyarországi közbeszerzési eljárásban?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 84. számában (2008. szeptember 1.), 1694. kérdésszám alatt
más szervezet
más szervezet kapacitása
második legkedvezőbb ajánlat
másolati példány
MÁV MÁV-szállítások a közbeszerzésben
A Kbt. 29. § (2) bekezdésének h) pontjában foglaltakat a MÁV-szállításokra is lehet alkalmazni? Rendelkezik-e a MÁV kizárólagos jogosítványokkal?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 16. számában (2004. november 29.), 390. kérdésszám alatt
megállapodás Régi Kbt. hatálya alatt kötött megállapodás meghosszabbíthatósága
Intézményünk 1999-ben kötött határozott idejű szerződést (nem a Kbt. alapján) közétkeztetés biztosítására, amely 2004 augusztusában lejárt. Az intézmény ezt a szerződést további öt évre meghosszabbította úgy, hogy arra - a becsült értékre tekintettel - a Kbt. rendelkezéseit kellene alkalmazni. Kérdésem az, hogy - figyelemmel arra, hogy az új Kbt. tavaly májustól hatályos - jogszerű-e az így meghosszabbított szerződés, avagy a Kbt. rendelkezései szerint közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 29. számában (2005. június 20.), 679. kérdésszám alatt
megbízás
megbízás kibővítése Megbízás kibővíthetősége hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban
Elvi építési vagy építési engedélyezési tervet előzetes meghívásos eljárás alapján készítő tervező megbízása kibővíthető-e hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében az építési beruházással kapcsolatos ajánlatkéréshez szükséges tender-tervdokumentáció elkészítésével? Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen speciális eljárásrend, követelmény?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 31. számában (2005. augusztus 1.), 736. kérdésszám alatt
megbízási szerződés
megbízhatósági határozat
megbízólevél Megbízólevél
Kell-e külön megbízólevél az ajánlatkérő munkavállalójának?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 1. számában (2004. május 3.), 39. kérdésszám alatt
meghatalmazás
meghatalmazás formája
meghatározó befolyás Meghatározó befolyás
Mit jelent az új Kbt. értelmezésében a meghatározó befolyás fogalma?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 2. számában (2004. május 17.), 61. kérdésszám alatt
meghívás Korábbi beszállító meghívásának elmulasztása
Az idei évben az ajánlatkérő úgy döntött, hogy közbeszerzési eljárást ír ki arra, amit eddig nem közbeszerzett. A meghívót kiküldték 3 cégnek, akik ajánlatot tehettek, de ebben nincs benne a jelenlegi beszállító, azaz mi. Az ajánlati ár 2 százalékkal magasabb, mint amiért mi jelenleg szállítunk. A fent felvázolt esetben van-e lehetőség jogorvoslatra, vagy arra, hogy ajánlattevőként mindenképpen meghívják a korábbi szállítót, azaz minket?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 124. számában (2011. január 10.), 2573. kérdésszám alatt
meghívásos eljárás
meghívásos eljárás feltételei
meghívásos tervpályázat Meghívásos tervpályázat
A tervpályázati eljárásokról szóló kormányrendelet tartalmaz-e szabályokat a meghívásos tervpályázati eljárásra, és ha igen, azok menynyiben térnek el a Kbt. meghívásos eljárásokra vonatkozó rendelkezéseitől?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 8. számában (2004. augusztus 9.), 210. kérdésszám alatt
meghívó
megkezdett közbeszerzés Megkezdett közbeszerzés
Mi minősül megkezdett közbeszerzésnek? A május 1-jén már folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban mely jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 1. számában (2004. május 3.), 2. kérdésszám alatt
meglévő építmény beszerzése Eljárás már meglévő építmény beszerzése esetén
Megközelítően 5,2 millió forint értékben szeretnénk (már meglévő) garázst vásárolni. AKbt. 296. §-ának a) pontja alapján nem kell egyszerű közbeszerzési eljárást alkalmazni a 29. § szerinti kivételek esetében. A 29. § (2) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vásárlása esetén nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. A kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben kell-e hirdetményt megjelentetni a szerződés teljesítéséről?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 19. számában (2005. január 24.), 455. kérdésszám alatt
megosztott tevékenység
megőrzés Iratok visszakérésének lehetősége
Eredeti tanúsítványt, igazolást a pályázat elbírálása után vissza lehet-e kérni? Ha nem, akkor kérhető-e az ajánlatkérőtől az adott iratról hiteles másolat? Ehhez kapcsolódóan kérdezzük, hogy az ajánlatkérőnek meg kell-e őriznie a pályázati anyagokat, és ha igen, meddig?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 73. számában (2008. január 7.), 1490. kérdésszám alatt
megszüntetés Közbeszerzési eljárás megszüntetésének lehetősége
Milyen módon lehet megszüntetni az eljárást, nem megkötni a szerződést akkor, ha az elbírálás során derül ki, hogy - az ajánlattevő által nem ismert speciális rendelkezés miatt - a nyertes nem végezheti azt a szolgáltatást (vagy egy részét), amire ajánlatot tett, mert a szerződés jogszabályt sértene? (A nem nyertes ajánlattevő hívta fel erre a figyelmet.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 46. számában (2006. június 12.), 1028. kérdésszám alatt
megtámadás
megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmányt készítő személy részvétele az azt követő tervpályázaton
Címzett támogatással összefüggő megvalósíthatósági tanulmányt készítő személy vagy szervezet részt vehet-e a tárgyban később kiírt tervpályázaton?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 32. számában (2005. augusztus 22.), 751. kérdésszám alatt
mentesség Mentesség a közbeszerzés szabályainak alkalmazása alól a régi Kbt. hatálybalépése előtt kötött megállapodás esetén
1995 előtt egy adott iskola (időközben a Kbt. hatálya alá tartozó intézmény) konyháját üzemeltetésre meghirdették, egy vállalkozás az intézmény konyháját határozatlan időtartamra bérbe vette, a vállalkozás az üzemeltetési szerződésben vállalta az intézmény részére a folyamatos étkeztetés biztosítását. Kérdésünk: a Kbt. hatálya alatt milyen időtartamig nem kell az élelmezés-étkeztetés igénybevételét "közbeszerezni", abban az esetben, ha az éves igénybevétel, az intézmény által az étkeztetésért fizetett ellenérték egyébként az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát meghaladja?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 62. számában (2007. május 14.), 1333. kérdésszám alatt
mentesülés
mérleg
mérlegbeszámoló Mérlegbeszámoló bekérésének kötelezettsége
A pályázat kiírójának kötelező-e a nem veszteséges mérleg mint alkalmassági feltétel meghatározása, illetve kötelezően be kell-e kérnie a számviteli jogszabályok szerinti beszámolót?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 48. számában (2006. július 24.), 1074. kérdésszám alatt
mérlegelés
mikrovállalkozás Mikrovállalkozások "előnye" a közbeszerzési eljárásokban
Van olyan közbeszerzési eljárásfajta, ahol előnyben részesülünk azért, mert mikrovállalkozások vagyunk?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 190. számában (2016. január 13.), 3782. kérdésszám alatt
minimális követelmény Értékelési szempont és minimális követelmény kapcsolata
Értékelési szempont és minimális követelmény alkalmazása. Vita tárgya volt, hogy lehet-e együtt alkalmazni ezt a két elemet. Egy adott szempont lehet minimumfeltétel (ha nem teljesül, akkor kizárást von maga után), és azon túl értékelési szempont (súlyozott), ha e szint felett vállal. Mi a hivatalos álláspont?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 37. számában (2005. december 5.), 856. kérdésszám alatt
minőség
minőségbiztosítás
minőségbiztosítási rendszer ISO-minősítés helyettesíthetősége
A Kbt. 68. §-ának (3) bekezdése szerint azoknak az ajánlatadóknak, akiknek nincs lehetőségük ISO-minősítést szerezni, illetőleg nincs ISO-minősítésük, hogyan tanúsíthatják azt, hogy tevékenységüket "ISO-egyenértékűen" szervezik?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 27. számában (2005. május 17.), 635. kérdésszám alatt
minőségi szempont Jótállás kezelése a minőségi szempontok körében
A jótállás miért nem minőségi szempont? Miért nem alkalmazható értékelési szempontként?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 236. számában (2019. november 6.), 4421. kérdésszám alatt
minősített adat Közbeszerzési tárgy minősített adatkénti kezelése
Mit jelent az, hogy a beszerzés tárgyát minősített adatként kell kezelni? Mi a minősített adat?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 120. számában (2010. október 11.), 2490. kérdésszám alatt
minősített ajánlattevő
minősített ajánlattevői igazolás
minősített ajánlattevői rendszer Alkalmassági feltételek Kbt.-ben meghatározottnál szigorúbb megállapításának vizsgálata
Hogyan tudom megállapítani, hogy a Kbt. 13. §-ának (4) bekezdésénél szigorúbban határoztam meg az alkalmassági feltételeket?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 54. számában (2006. november 27.), 1177. kérdésszám alatt
minősített ajánlattevői státus
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
minősített ajánlattevők jegyzéke
mintaköltségvetés Mintaköltségvetés
Az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlathoz CD-lemezen mellékelni kell a mintaköltségvetést. Mi az a mintaköltségvetés?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 95. számában (2009. április 27.), 1933. kérdésszám alatt
mintapéldány
mintatermék használata Értékelés mintatermék használata mellett
Van-e arra lehetőség, hogy a benyújtott mintatermékeket használatban értékelje az ajánlatkérő, mielőtt döntést hoz az ajánlat érvényességéről? (Egészségügyi beszerzést érint a kérdés.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 236. számában (2019. november 6.), 4419. kérdésszám alatt
módosítás
módosított összegzés megsemmisítése Eljárás módosított összegzés megsemmisítése esetén
Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti a módosított összegezést, az eredeti összegezés hatályban marad? Ebben az esetben van az eljárásnak eredménye, vagy mindenképpen egy újabb döntést kell hozni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 231. számában (2019. június 19.), 4361. kérdésszám alatt
módszer Alkalmassági kritériumok és bírálati szempontok kapcsolata
Hogyan különíthetők el egymástól az alkalmassági kritériumok és a bírálati szempontok?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 38. számában (2005. december 27.), 877. kérdésszám alatt
monitoring Nagy értékű beszerzések előzetes kontrollja
Hatályba lépett a 1132/2009. Korm. határozat, melynek következtében sürgőssé vált beszerzési eljárásunkat nem tudtuk megindítani. 3 évre tervezett beszerzésről van szó, melynek becsült értéke 118 000 000 Ft. Az idő sürget, válasz pedig nem érkezik a beszerzés időszerűségével kapcsolatban a monitoring-munkacsoporttól. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ez a folyamat akár 1-2 hónapig is eltarthat. A kormányhatározat miatti időveszteség azt fogja eredményezni, hogy nem tudjuk időben elindítani az eljárást, így ellátatlan területekkel, félmegoldásokkal kell számolnunk a későbbiekben. Mire számíthatunk a monitoringbizottságtól, és mit tehetünk ebben a helyzetben?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 104. számában (2009. november 9.), 2135. kérdésszám alatt
mulasztás
munkaerőpiaci képzés Alvállalkozó munkaerő-piaci képzéseknél
Munkaerő-piaci képzések esetén alvállalkozónak minősül-e az a közreműködő, aki csak termet, műhelyt ad bérbe (más tevékenységet nem folytat a képzésben), de a bérlemény ellenértéke meghaladja a közbeszerzés értékének 10 százalékát, illetőleg ha az oktatónak (természetes személy) fizetett előadói díj (kvázi munkabér) meghaladja a 10 százalékot?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 27. számában (2005. május 17.), 647. kérdésszám alatt
munkaerőpiaci szolgáltatás Munkaerő-piaci szolgáltatások beszerzése
Munkaerő-piaci szolgáltatások beszerzéséről van-e konkrét állásfoglalás? Milyen eljárás keretében célszerű e szolgáltatások beszerzése?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 41. számában (2006. február 27.), 932. kérdésszám alatt
munkajogi követelmények Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti követelmények ajánlatkérő általi ellenőrzése
A Kbt. 73. §-ának (5) bekezdésében meghatározott ellenőrzést hogyan kell teljesíteni? Az ellenőrzés megtörténtét a közbeszerzési eljárás során rögzíteni kell, például a BB jegyzőkönyvben?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 207. számában (2017. június 14.), 4014. kérdésszám alatt
munkaköri leírás
munkaszerződés Nem munkaszerződéssel foglalkoztatott közreműködők a közbeszerzési eljárásban
Támogatott kedvezményezetteknél gyakran előfordul (például civil szervezetek), hogy munkatársaikat egy-egy projektben nem munkaszerződéssel, hanem esetenként megbízási szerződéssel vagy vállalkozási szerződéssel foglalkoztatják. Így például a projektvezetőt, aki kulcsszerepet tölt be a projekt végrehajtásában. Az EU-s (PHARE) pályázati kiírásokat korábban kifejezetten úgy fogalmazták meg, hogy ezeknek a szakértőknek az önéletrajzát is mellékelni kellett a pályázathoz, és ez a pályázat értékelésének tárgyát képezte. A Kbt. szerint csak a munkaszerződés kivétel a közbeszerzés alól. Mi a helyzet az olyan támogatott program esetén, ahol a pályázatban meg kellett nevezni a közreműködő személyeket, és őket nem munkaszerződéssel akarják foglalkoztatni? Közbeszerzés-köteles-e ez akkor, ha a pályázati kiírást az új Kbt. hatályba lépése előtt tették közzé?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 17. számában (2004. december 13.), 411. kérdésszám alatt
munkaügyi bejelentés Munkaügyi bejelentések ajánlatkérő általi ellenőrizhetősége
Van-e joga az ajánlatkérőnek arra, hogy megkövetelje, és később ellenőrizze is, vajon az ajánlattevő bejelentette-e a dolgozóit?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 54. számában (2006. november 27.), 1176. kérdésszám alatt
munkaügyi bírság Ajánlatkérő munkaügyi bírsággal kapcsolatos ellenőrzési kötelezettsége
Hogyan értelmezhető a Tanács azon álláspontja, miszerint a szerződés megkötéséig kell ellenőriznie az ajánlatkérőnek, hogy nem volt munkaügyi bírsága az ajánlattevőnek?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 55. számában (2006. december 18.), 1204. kérdésszám alatt
munkaügyi ellenőrzés Munkaügyi ellenőrzés, bányászati tevékenység
Miért kell nyilatkozni arról, hogy az ajánlattevő végez-e a munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet? Ezt egyébként minden kiírásnak tartalmaznia kell? (Mert nem minden felhívásban szerepel.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 100. számában (2009. augusztus 17.), 2047. kérdésszám alatt
munkavállaló
munkavédelem
munkavédelmi jogszabálysértés Munkavédelmi szabályok betartásának ellenőrzése
Adott közbeszerzés vonatkozásában az ajánlatkérő ellenőrizheti-e a munkavédelmi szabályok betartását? Milyen körben? És ugye csak az adott közbeszerzés kapcsán beszerzett OMMF-vélemény és az arra tett ajánlattevői nyilatkozat szerint?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 116. számában (2010. július 19.), 2408. kérdésszám alatt
munkaviszony Munkaviszony és közbeszerzési gyakorlat kapcsolata
2001. szeptember hónaptól munkaköri kötelezettségeim körébe tartozott a közbeszerzési eljárások lefolytatása. Eddig mindössze két eljárásban vettem részt, 2005. június 1-jétől viszont nyugállományba vonulok. A hároméves közbeszerzési gyakorlatba pontosan mi számít bele? Van-e mód a hiányzó gyakorlat megszerzésére a munkaviszony megszűnését követően?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 20. számában (2005. február 7.), 474. kérdésszám alatt
műemlék Műemlékek a közbeszerzésben
Milyen speciális szabályok vonatkoznak a műemlékekkel kapcsolatos építési beruházások közbeszerzési eljárásaira?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 10. számában (2004. szeptember 6.), 252. kérdésszám alatt
műszaki alkalmasság
műszaki eljárás hiánya Eljárás műszaki leírás elkészíthetőségének hiányában
Mi a teendő, ha a kiírt szolgáltatásra nincs és nem készíthető egzakt műszaki leírás?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 36. számában (2005. november 14.), 836. kérdésszám alatt
műszaki ellenőr
műszaki előírás
műszaki feltételek
műszaki gazdasági funkcionális egység Műszaki gazdasági funkcionális egység meghatározása, egybeszámítás
A településen több vis maior esemény történt, melyet öt alkalommal jelentettünk be vis maior pályázatra a település több pontján keletkezett károk helyreállítására. A helyreállítási munkálatok helyszínileg nem alkotnak egységet, a település különböző részein található út-, híd-, patak- és árok-helyreállításokat takarnak. Az árkok egy része oly módon vannak kapcsolatban, hogy a csapadékvíz elfolyását biztosítják a település különböző pontjain. Az a tény (az árkok esetében), hogy az árkok ugyanazon funkciót látják el, de földrajzilag nincs kapcsolat közöttük, megalapozza-e a műszaki funkcionális egységet? Az út és árok helyreállítását egybe kell-e számítani a település más részein található más út-, árok-helyreállításokkal? A hidak helyreállításának költsége műszaki gazdasági funkcionális egységet alkot-e az alatta található árok, áteresz, patak helyreállítási munkáival? A becsült érték meghatározásakor ezeket egybe kell-e számítani? Egybe kell-e ezeknek a munkálatoknak a költségeit számolni a település más részein található más út-, árok-helyreállításokkal? Az a tény, hogy mindegyik helyreállítási munka vis maior pályázati keretből (bár külön pályázatból) lett finanszírozva, megteremti-e a gazdasági funkcionális egységet? A felvázolt helyreállítási munkálatok becsültérték-meghatározásánál mi az, amit egybe kell számítanunk, mi az, ami gazdasági-műszaki szempontból funkcionális egységet alkot, és így egy beruházásnak minősül?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 246. számában (2020. szeptember 9.), 4565. kérdésszám alatt
műszaki leírás
műszaki tartalom
műszaki tervdokumentáció készítése Restaurátori tervprogram készítőjének bevonhatósága a konkrét kivitelezésbe
Műemléki helyreállítás kivitelezésénél a lebonyolító bevonhatja-e a restaurátori tervprogram készítőjét a szakmai ellenőrzésbe, vagy a kivitelező alvállalkozóként a konkrét munkába? A restaurátori terv készítőjét illeti esetünkben a restaurátori engedély. A konzultáción kívül milyen lehetősége van a programtervet készítő restaurátornak a konkrét munkában való részvételre, lehet-e ő a restaurátori terv készítője is egyben?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 32. számában (2005. augusztus 22.), 756. kérdésszám alatt
műszaki-szakmai alkalmasság
műszaki-szakmai alkalmasság meghatározása
műszaki-szakmai alkalmassági szempont Műszaki-szakmai alkalmassági szempont mellőzhetősége a felhívásból
Az év elején megjelent uniós nyílt közbeszerzési eljárás felhívása alapján szeretnénk ajánlatot tenni. A felhívásból úgy látjuk, hogy az ajánlatkérő nem írt elő műszaki-szakmai alkalmassági szempontot, ugyanakkor ennek indokát nem adta meg. A dokumentációt még nem váltottuk ki, mert úgy látjuk, hogy így bárki indulhat a tenderen, a mi referenciánk és felkészült szakembergárdánk nem jelent számunkra előnyt. Mit javasolnak, kérdezzünk rá erre az ajánlatkérőnél? Jogszerű így ez a felhívás?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 203. számában (2017. február 15.), 3943. kérdésszám alatt
műszaki-technikai sajátosság A műszaki-technikai sajátosság fogalmának értelmezése
Mit jelent pontosan a "műszaki-technikai sajátosságok" kifejezés, mennyire kell ezt szűken vagy tágan értelmezni? Egy számítógépes program működésének vázlatos leírása, amelyet egy pályázathoz kellett elkészíteni, értelmezhető-e műszaki-technikai sajátosságnak a kivételek szempontjából?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 17. számában (2004. december 13.), 410. kérdésszám alatt
műszakiegyenértékűség-szabály Műszakiegyenértékűség-szabály alkalmazása többrészes eljárásban
Az ún. 75%-os, műszakiegyenértékűség-szabály többrészes eljárás esetében alkalmazható úgy, hogy összességében az adott közbeszerzés értékének 75%-át elérje, de az egyes részek vonatkozásában más és más legyen? Lehet-e úgy alkalmazni, hogy a 75%-ot esetenként meghaladja, esetenként pedig nem, de az átlag 75% vagy kevesebb legyen?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 234. számában (2019. szeptember 11.), 4391. kérdésszám alatt
művészeti alkotás Művészeti alkotások meghatározása
A művészeti alkotásnak van jogszabályi definíciója közbeszerzési szempontból?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 209. számában (2017. augusztus 16.), 4042. kérdésszám alatt