Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

tájékoztatás
tájékoztatás díja Munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztatás díja
Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, a Magyar Bányászati Hivatal, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott ajánlattevők részére a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről az építési beruházások, valamint a szolgáltatások megrendelése esetén - saját hatáskörében - kérelemre tájékoztatást ad. Milyen költsége van az ilyen jellegű tájékoztatók megkérésének?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 21. számában (2005. február 21.), 513. kérdésszám alatt
tájékoztatás elmulasztása Tájékoztatás elmulasztásának következményei
A közelmúltban részt vettünk egy, a Kbt. 225. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráson. A tárgyalást az ajánlattevőkkel egymást követően egy fordulóban folytatták le. A többi ajánlattevő ajánlatáról sem a tárgyalás előtt, sem azt követően - hivatkozással az ajánlatkérő titoktartási kötelezettségére - semmilyen tájékoztatást nem kaptunk. Az előzőekben leírt eljárástípus esetén hogyan kell alkalmazni a Kbt. 80. §-ának (3)-(4) bekezdéseit, valamint 96. §-ának (1) és (3) bekezdéseit, annak ismeretében, hogy az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv ugyanis nem tartalmazta a bírálat során értékelt adatokat; az eredményhirdetésről nem kaptunk jegyzőkönyvet, illetve az ajánlatokról készített írásbeli összegzést sem kaptuk meg?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 30. számában (2005. július 11.), 705. kérdésszám alatt
tájékoztatás időintervalluma Tájékoztató részteljesítésről egy évnél hosszabb tartamú szerződés esetén
A Kbt. 307. §-ának (1) bekezdése szerint az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni. Ez alatt naptári évet kell e érteni, illetve összesítve kell e elkészíteni a tájékoztatót?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 35. számában (2005. október 24.), 822. kérdésszám alatt
tájékoztatás nyertes ajánlatról Pályázati anyag megtekintése
A bontást követően, az eredményhirdetés előtt, az ajánlatkérőnél más ajánlattevő teljes pályázati anyaga nem tekinthető meg? Erre csak a DB előtt, illetve a bíróságon van lehetőség - Kbt. 337. §-a, illetve Pp.-szabályok szerint?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 114. számában (2010. június 7.), 2370. kérdésszám alatt
tájékoztatás platformja Tájékoztatás platformja EKR-ben indított közbeszerzési eljárásoknál
Felhívhatom-e a potenciális, saját rendszeremben eddig ajánlatot tett ajánlattevőket, ha közben az EKR-ben is indítok eljárást, és szeretném, ha ott is indulnának, nem csak értékhatár alatt?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 254. számában (2021. május 12.), 4702. kérdésszám alatt
tájékoztatás szerződés teljesítéséről Tájékoztatási kötelezettség több szerződés kötése esetén
Két közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, mivel a hét részből egy rész eredménytelenül zárult. Mindkettő közösségi eljárásrendben, de az első egyszerűsített eljárásban, a második pedig egyszerűsített tárgyalás nélküli eljárásban lett lefolytatva. A vállalkozói szerződések 2010. 02. 22-én lejártak, időtartamuk az 1 évet nem haladta meg. A két eljárás során hét részre hét szerződést kötöttünk, amelyből három azonos ajánlattevővel jött létre. A végszámlák kiegyenlítése még nem történt meg. A kérdéseim a következők: elegendő-e az 5/2009. IRM rendelet 6. számú mellékletét kitöltetni a szerződés teljesítéséről történő tájékoztatás érdekében, továbbá a honlapunkon azt közzétenni? Szerződésenként új tájékoztatót kell-e kiállítani? Vagy csak eljárásonként? Négy körzetben azonos ajánlattevővel került sor szerződéskötésre, az összérték megadásával helyesen járunk el?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 115. számában (2010. június 28.), 2389. kérdésszám alatt
tájékoztatási kötelezettség
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
tájékoztató
tájékoztató eljárás eredményéről
tájékoztató részteljesítésről A szerződés részteljesítéséről szóló tájékoztató gyakorisága
A Kbt. 307. §-ának (1) bekezdése szerint az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében, a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni. Hogyan kell érteni azt, hogy a szerződés megkötésétől számítva évenként, azaz ez hónapra, napra vetítve mit jelent? Egy naptári évben elegendő egyszer - például januárban - valamennyi ilyen szerződés vonatkozásában tájékoztatót készíteni, vagy például hónapra, napra a megkötéstől számított egy évre kell az adott időintervallumra vonatkozó tájékoztatót elkészíteni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 34. számában (2005. október 3.), 789. kérdésszám alatt
takarítás beszerzése Közszolgáltató mentesülése a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól
Önkormányzati többségi tulajdonú hőszolgáltató korlátolt felelősségű társaság irodáinak takarítása hozzátartozik-e a tevékenységéhez, kell-e a szolgáltatás megrendelésére közbeszerzési eljárást lefolytatni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 35. számában (2005. október 24.), 818. kérdésszám alatt
támogatás
támogatási szerződés Támogatási szerződés fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezése
A pályázati forrásból megvalósuló beruházás fedezetéül szolgáló támogatói döntést, támogatási szerződést hogyan lehet az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni? [18. § (3) bekezdés.]
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 117. számában (2010. augusztus 9.), 2445. kérdésszám alatt
támogató szervezet
támogatott ajánlattevő
támogatott beszerzések
támogatott eszközbeszerzés Támogatott eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás nélkül
Helyesen jártunk-e el a következő esetben? Egy magánszemélyek által alapított egyesület pedagógiai intézetet működtet, amely HEFOP-pályázatot nyert, amit az Európai Unió és a magyar költségvetés 100 százalékban támogat. A pályázat keretében eszközbeszerzésre 2006 augusztusában került sor, értéke bruttó 17,8 millió forint volt. A becsült érték meghatározása után megállapítottuk, hogy az eljárást a nemzeti értékhatár alatti beszerzések szerint kellene lebonyolítanunk. Ebben az eljárásrendben azonban a Kbt. 293. §-ának b) pontja szerint eszközbeszerzésre nem kell eljárást indítani, ha az ajánlatkérő nem tartozik a törvény 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők közé, mivel csak az uniós támogatás megléte miatt került volna a beszerzés a közbeszerzés hatálya alá. A fentiek miatt a versenyszabályok betartása mellett - három ajánlat bekérése - dokumentált közbeszerzési eljárás lebonyolítása nélkül szereztük be az eszközöket. Megfelelt-e ez így a hatályos közbeszerzési törvénynek?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 65. számában (2007. július 16.), 1373. kérdésszám alatt
támogatott közbeszerzés
támogatott szervezet
TÁMOP-pályázat Dokumentumok TAMOP-pályázathoz
Az egyik TAMOP-pályázatnál közbeszerzésre van szükség. Az egyszerűsített eljárás a szolgáltatásnál 8 millió forint értékhatárig lehetséges (tudomásom szerint), viszont sajnos pontosan nem tudom, milyen dokumentumokat kell használni, és meg kell-e hirdetni, vagy elég ha 3 céget megkeresünk, és árajánlatot kérünk (természetesen abból választjuk ki a legjobb árajánlatot)? Szolgáltatást fogunk beszerezni kb. 15 millió forint értékben. Esetleg tudnak-e valahol ehhez letölthető dokumentumokat, amiket az eljárás során használni tudunk?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 74. számában (2008. január 28.), 1507. kérdésszám alatt
tanácsadó
tanácsadó bevonása Saját cég bevonása tanácsadóként saját eljárásba
Társaság mint cég jegyeztette be magát hivatalos közbeszerzési tanácsadóként (van olyan alkalmazottja, aki megfelel a feltételeknek). Van lehetősége bevonni saját céget közbeszerzési tanácsadóként a saját közbeszerzési eljárásaiba?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 37. számában (2005. december 5.), 845. kérdésszám alatt
tanácsadói díj Tanácsadói díj megjelenítése a dokumentáció ellenértékében
Beépíthető-e a tanácsadói díj az ajánlati dokumentáció költségébe, illetve melyek építhetők be az említett költségkeretbe?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 74. számában (2008. január 28.), 1512. kérdésszám alatt
tanácsadói névjegyzék
tanácsadói tevékenység Közvetlen megállapodás ügyvéddel tanácsadói tevékenységre
Lehet-e közvetlenül szerződést kötni ügyvédi irodával, egyéni ügyvéddel közbeszerzési tanácsadói tevékenységre, vagy ebben az esetben is közbeszerzési eljárást kell lefolytatni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 77. számában (2008. március 31.), 1561. kérdésszám alatt
tanácsadóképzés
tanácsi tájékoztató
tanulmányterv
tanúsítás
tanúsítás folyamata Tanúsítási eljárás
Hogyan szabályozza az új Kbt. a tanúsítási eljárás folyamatát?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 4. számában (2004. június 14.), 122. kérdésszám alatt
tanúsító Tanúsítók a közbeszerzésben
Milyen szerepe van az akkreditált tanúsítónak a közbeszerzési eljárásban? Ki és milyen feltételekkel lehet akkreditált tanúsító?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 2. számában (2004. május 17.), 58. kérdésszám alatt
tanúsítvány
tárgyalás
tárgyalás eredménye Információszerzés tárgyalásos és hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményéről, tartalmáról
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás győzteséről vagy a beszerzés tárgyáról miként lehet információhoz jutni (például egy másik, potenciális ajánlattevőnek)?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 10. számában (2004. szeptember 6.), 243. kérdésszám alatt
tárgyalás mellőzésének jelzése
tárgyalás nyilvánossága Közbeszerzési Döntőbizottság előtti tárgyalások nyilvánossága
Kik vehetnek részt, lehetnek jelen a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti tárgyaláson? Hallgatóságként bárki bemehet-e, illetve az üzleti titokra hivatkozással kérhető-e ún. "zárt" tárgyalás?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 68. számában (2007. szeptember 17.), 1413. kérdésszám alatt
tárgyalási jegyzőkönyv megküldése Jegyzőkönyv megküldése tárgyaláson meg nem jelent ajánlattevő részére
A Kbt. 88. §-ának (4) bekezdése alapján a tárgyalási jegyzőkönyvet azoknak kell megküldenem, akik a tárgyaláson részt vettek. A tárgyaláson meg nem jelent ajánlattevő azonban kéri a küldést, méghozzá előzetes vitarendezés keretében. Elküldhető-e a jegyzőkönyv a kérelmezőnek anélkül, hogy a másik két gazdasági szereplő ne indítson előzetes vitarendezési eljárást?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 244. számában (2020. július 15.), 4540. kérdésszám alatt
tárgyalásos eljárás
tárgyalásos eljárás alkalmazása
tárgyi hatály Az új Kbt. tárgyi hatálya
A Kbt. 22. §-ában meghatározott ajánlatkérőnek minősülő személy finanszírozási hitelszerződés megkötése tárgyú beszerzéseire kiterjed-e az új Kbt. tárgyi hatálya, avagy sem?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 2. számában (2004. május 17.), 57. kérdésszám alatt
társaság Társaságok "büntetlen előéletének" igazolása
Egy részvénytársaság hogyan szerezheti be a hatósági erkölcsi bizonyítványt és honnan [Kbt. 60. § (2) bekezdésének a) és c) pontjai]? A témában adott vezérigazgatói nyilatkozattal, amelyet a közjegyző hitelesít, kiváltható-e a hatósági erkölcsi bizonyítvány?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 16. számában (2004. november 29.), 366. kérdésszám alatt
társasági törvény Gt. változása és a közbeszerzési eljárásban benyújtott igazolások kapcsolata
Az 1997. évi CXLIV. törvényt a közelmúltban módosították. A törvény 177. §-a egy új, (4) bekezdéssel egészült ki, amelynek értelmében a részvénytársaságok kötelesek nevükben megjelentetni, hogy zártkörűen, illetve nyilvánosan működnek. Hogyan érinti e törvényi változás a közbeszerzési eljárásokban az ajánlatokhoz csatolt, még a kötelező névváltoztatás előtt kiadott okiratokat, igazolásokat, referenciaigazolásokat? Meddig érvényesek ezek, különösen az akár évekre visszamenő referenciaigazolás?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 47. számában (2006. július 3.), 1039. kérdésszám alatt
tartalékkeret Tartalékkeret mértéke építési beruházásnál
A tartalékkeret mértékét lehet-e az építési beruházásra vonatkozó szabályok értelmében növelni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 144. számában (2012. március 19.), 2929. kérdésszám alatt
tartalékkeret elköltése Tartalékkeret elköltésének minősítése
Szerződésben rögzített tartalékkeret elköltése minek minősül?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 32. számában (2005. augusztus 22.), 742. kérdésszám alatt
tartalmi hiba
tartalom
tartalomjegyzék Tartalomjegyzék készítésének előírása az EKR-ben
Előírhatja-e az ajánlatkérő az EKR-ben, hogy az ajánlatokat oldalszámozással ellátott tartalomjegyzékkel kell beadni? (Nem logikus, plusz sokszor nehézkes egy fájlként feltölteni.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 228. számában (2019. március 6.), 4321. kérdésszám alatt
tartozásátvállalás Engedményezés, tartozásátvállalás, beszámítás közbeszerzési szerződéseknél
Közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés esetében van-e lehetőség engedményezésre, tartozásátvállalásra, esetleg a követelések beszámítására?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 161. számában (2013. augusztus 14.), 3238. kérdésszám alatt
tartozásigazolás Tartozásigazolás az új Kbt.-ben
Bár a Kbt. már nem tartalmazza, de a régi Kbt.-ben még lehetett kérni igazolást az elkülönített állami pénzalapokkal szemben fennálló tartozásról. Van-e erre még lehetőség?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 15. számában (2004. november 15.), 352. kérdésszám alatt
tartozásmentesség Tartozásmentesség mint az ajánlattétel feltétele
A kiírás szerint, ha az ajánlattevő, illetve a minősített alvállalkozó az ajánlattételi határidőt megelőző x hónapban kibocsátott jogerős fizetési meghagyás vagy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített tartozással bír, vagy végrehajtási eljárás hatálya alatt áll, vagy folyamatban lévő végrehajtási eljárásban ki nem egyenlített tartozással bír, nem nyújthat be ajánlatot. Jogszerű ez?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 113. számában (2010. május 17.), 2347. kérdésszám alatt
távolságibusz-szolgáltatás Kbt. alkalmazása távolságibusz-szolgáltatás megrendelése esetén
Önkormányzatunk menetrendszerű távolságibusz-szolgáltatást szeretne megpályáztatni. Vonatkozik-e erre a Kbt.? Mi a helyzet, ha nem menetrendszerű szolgáltatásról lenne szó?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 12. számában (2004. október 4.), 290. kérdésszám alatt
TBT-tanúsítvány
TED
telephely
teljesítés
teljesítés aránya
teljesítés elmaradása Teljesítés elmaradása járványhelyzet miatt
Hogyan kellett volna eljárnia az ajánlattevőnek, ha a Covid-19 okozta vírushelyzet miatt nem tudott teljesíteni? (A D. 423/2020. számú esetre gondolok, melyben a Döntőbizottság megbüntette az ajánlattevőt.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 249. számában (2020. december 9.), 4610. kérdésszám alatt
teljesítés helye Teljesítés helyének meghatározása
A teljesítés helyét milyen részletességgel kell meghatározni a kiírásban?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 93. számában (2009. március 16.), 1883. kérdésszám alatt
teljesítés mértéke Alvállalkozói teljesítés mértékének ellenőrzése
A Kbt. 304. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy az ajánlattevőnek vagy a közös ajánlattevőknek legalább a közbeszerzés értékének ötven százalékát saját maguk kell, hogy teljesítsék. A teljesítés mértékét hogyan ellenőrzik? Az idézett és sok vitát kiváltó szabály az alábbiak szerint rendelkezik. Az ajánlattevőnek vagy a közös ajánlattevőknek legalább a közbeszerzés értékének ötven százalékát saját maguk kell, hogy teljesítsék.
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 100. számában (2009. augusztus 17.), 2066. kérdésszám alatt
teljesítésbe bevont személy
teljesítési biztosíték
teljesítési határidő
teljesítési határidő megjelölése Teljesítési határidő megjelölése a hirdetményben
"Tájékoztató a szerződés teljesítéséről" című hirdetmény 2. d) pontja vonatkozásában a teljesítés határidején mit kell érteni? A vállalkozó teljesítési határidejét, a megrendelő teljesítési (fizetési) határidejét, avagy azt, hogy a vállalkozó és megrendelő egyaránt teljesít?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 20. számában (2005. február 7.), 476. kérdésszám alatt
teljesítési hely Teljesítési hely hitelfelvételre irányuló közbeszerzésnél
Hitelfelvételre irányuló közbeszerzés esetén az ajánlati felhívásban teljesítés helyének az önkormányzat címét adtuk meg. A dokumentációt megvásárló pénzintézet javasolta, hogy a teljesítés helyeként az önkormányzat számlavezető bankját tüntessük fel, így módosítva az ajánlati felhívást. Jogos-e ez a felvetés?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 47. számában (2006. július 3.), 1060. kérdésszám alatt
teljesítési mód
teljesítésigazolás
teljesítésigazolás kiadásának megtagadása
teljesítésre képes Változások a Kbt. 115. §-a szerinti eljárásokban
Egy konferencián elhangzott, hogy a Kbt. 115. §-a szerinti eljárásnál is lesz könnyítés. Ez milyen formában várható?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 238. számában (2020. január 8.), 4461. kérdésszám alatt
teljesítésre vonatkozó képesség Változások a Kbt. 115. §-a szerinti eljárásokban
Egy konferencián elhangzott, hogy a Kbt. 115. §-a szerinti eljárásnál is lesz könnyítés. Ez milyen formában várható?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 238. számában (2020. január 8.), 4461. kérdésszám alatt
tender
tenderfüzet Díjmentes betekintés a tenderfüzetbe
A Közbeszerzési Értesítőben megjelent felhívás alapján nem mindig lehet eldönteni, hogy tud-e a cég ajánlatot tenni vagy sem, mert a tenderfüzetben van a termék részletesen leírva. Kérhetem-e díjmentesen a tenderfüzetbe történő betekintést, vagy meg kell vennem a füzetet?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 27. számában (2005. május 17.), 644. kérdésszám alatt
tényleges tulajdonos
termék
termékcsere Termékcsere a teljesítés folyamatában alternatív ajánlattétel esetén
Ha volt alternatív ajánlattétel, és a teljesítés során a nyertes nem tud szállítani megfelelő terméket, kicserélheti-e azt az ajánlatában alternatív termékként ajánlott termékre, ami esetünkben megfelelő lenne, de más műszaki tartalommal bír, azaz gyakorlatilag más termék?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 241. számában (2020. április 8.), 4495. kérdésszám alatt
termékmeghatározás
termékminta
termékösszetétel Termékösszetétel megadásának lehetősége
A termékek összetételének megadásával élhet-e az ajánlatkérő, megszabhat-e maximális víztartalmat, fehérje-, zsír-, só- stb. tartalmat a beszerzendő áru (termék) vonatkozásában, vagy ezzel sérti a verseny-, illetve esélyegyenlőséget?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 12. számában (2004. október 4.), 286. kérdésszám alatt
természetes személy ajánlattevő Természetes személy ajánlatkérő a gyakorlatban
A Kbt. szabályozása szerint természetes személy is lehet ajánlattevő. A gyakorlatban találkoztak-e ilyen esettel, illetve mikor áll fenn ez a lehetőség?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 114. számában (2010. június 7.), 2355. kérdésszám alatt
terv
tervdokumentáció
tervezés
tervezés megrendelése
tervező összeférhetetlensége
tervező szervezet Tervező szervezet kivitelezési ajánlata és az összeférhetetlenség
Amennyiben a tervező szervezet kivitelezési ajánlattal részt kíván venni a közbeszerzési eljárásban, van-e valamilyen összeférhetetlenségi probléma vagy szabály?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 32. számában (2005. augusztus 22.), 746. kérdésszám alatt
tervezői szolgáltatás Kivételi kör tervezői szolgáltatásnál
Tervezői kiválasztás kapcsán nem egyértelmű számunkra a Kbt. 111. §-ának r) és s) pontja. A "(...) kizárólag akkor (...)" rész bizonytalanít el. Mit takar ez valójában, és hogyan kell értelmezni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 233. számában (2019. augusztus 7.), 4384. kérdésszám alatt
tervpályázat
tervpályázat fedezete Tervpályázat fedezetének szabályozása
Miért vonatkoznak szigorúbb szabályok tervpályázat kiírásakor a fedezet meglétére, amikor támogatás elnyerésére apellálva is indíthatok ilyen eljárást (ekkor azonban a tervpályázatot szigorúan előfinanszíroznom kell, nem úgy, mint a Kbt.-nél)?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 22. számában (2005. március 7.), 529. kérdésszám alatt
tervpályázati dokumentáció Tervpályázati dokumentáció
Milyen előírásokat tartalmaznak a hatályos rendelkezések a tervpályázati dokumentációt illetően?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 7. számában (2004. július 26.), 186. kérdésszám alatt
tervpályázati eljárás
tervpályázati eljárás lebonyolítása EKR-en kívül Tervpályázati eljárás "kiszervezhetősége" az EKR-ből
Tervpályázati eljárást lebonyolíthatok-e EKR-en kívül, akár részben, illetve van-e lehetőség a teljes eljárás kiszervezésére?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 236. számában (2019. november 6.), 4426. kérdésszám alatt
tevékenység kiszervezése
tevékenységi kör
tisztázó kérdés Felolvasólap és ajánlat közötti eltérés vizsgálatának elmulasztása
Abban az esetben, ha az ajánlatkérő nem vizsgálja a felolvasólap és a részletes ajánlat különbözőségét, és ezt senki sem sérelmezi, hatályba léphet a szerződés?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 231. számában (2019. június 19.), 4358. kérdésszám alatt
titkosság Tervpályázat titkossága
Mit jelent a közbeszerzésben a titkosság biztosítása? Hol szabályozza ezt a kérdést a Kbt.?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 12. számában (2004. október 4.), 294. kérdésszám alatt
titoktartás Titoktartás közbeszerzési eljárásban
Ajánlattevőként az ajánlatkérő által rendelkezésünkre bocsátott információkat - a dokumentációban foglaltak szerint - bizalmasan kell kezelnünk. Kikötheti-e az ajánlatkérő, hogy ez a titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 182. számában (2015. május 13.), 3633. kérdésszám alatt
továbbértékesítés Továbbértékesítés a közbeszerzésben
Társaságunk közszolgáltató (víz, csatorna) tevékenységéhez a közbeszerzési értékhatárokhoz közeli mennyiségben szerez be csöveket, szerelvényeket, amelyek egy részét a tevékenység ellátásához felhasználja. Azonban az említett anyagok, szerelvények közel 50 százalékát a piaci munkákat végző kft.-nknek és idegen cégeknek továbbértékesítjük. Kérdés, hogy a fenti - továbbértékesített - mennyiségek értékét hogyan kell figyelembe venni a közbeszerzési beszerzési értékek meghatározásánál?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 51. számában (2006. szeptember 25.), 1125. kérdésszám alatt
több ajánlatkérő Igazolások csatolásának kötelezettsége több ajánlatkérő esetén
Amennyiben egy eljárásban több ajánlatkérő is szerepel, akkor a Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése szerinti igazolásokat (APEH, OMMF és MBH) - amely igazolásokon szerepel az ajánlatkérő neve, sőt egyes esetekben a pályázat címe is - minden ajánlatkérő esetében be kell csatolni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 50. számában (2006. szeptember 4.), 1112. kérdésszám alatt
többes alvállalkozás
többfordulós eljárás
többletmunka
többrészes eljárás
többrészes keretmegállapodásos eljárás Kbt. 104. § (3) bekezdésének értelmezése
Mit jelent a Kbt. 104. §-ának (3) bekezdése, milyen eltérő beszerzési módra utal?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 222. számában (2018. szeptember 12.), 4246. kérdésszám alatt
többségi befolyás
többségi tulajdonos Alkalmasság igazolása többségi tulajdonos által
Alkalmasság igazolására igénybe vehetem-e a többségi tulajdonosomat?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 181. számában (2015. április 15.), 3611. kérdésszám alatt
többszöri öntisztázás Többszöri öntisztázás lehetősége
Az öntisztázás szabályait ismerem, de nem tudom, hogy lehet-e többször öntisztázni, ha egyszer nem sikerül? Mennyit kell várni? Hol érhetem el a határozatokat vagy végzéseket, amelyek az elutasításról szólnak?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 250. számában (2021. január 13.), 4628. kérdésszám alatt
többszörös megjelenés tilalma
többváltozatú ajánlat
törvény hatálya Ajánlatkérő döntési jogosultsága törvényi hatály alá tartozás kérdésében
A kérdésem a Magyar Bányászati Hivatal által kiadott igazolással kapcsolatos. Hogyan tudja az ajánlatkérő minden kétséget kizáró módon eldönteni, hogy egy adott ajánlattevő a bányászati törvény hatálya alá tartozik-e - ugyanis ez az ajánlatok bírálata szempontjából nagyon fontos kérdés, és a bányászati törvény hatálya alapján ezt nem mindig lehet egyértelműen eldönteni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 58. számában (2007. február 19.), 1263. kérdésszám alatt
törvény hatálya alá tartozás Törvényi hatály alá tartozásból adódó kötelezettségek
Mi a jelentősége annak a nyilatkozatnak, amely arról szól, hogy az ajánlattevő a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény, illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozik-e, avagy sem? Ha igen, ez milyen többletkötelezettséget jelent az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárás során?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 87. számában (2008. november 3.), 1752. kérdésszám alatt
törvényesség Jogsértő bírálati szempontok egy ajánlati felhívásban
A bírálati szempontok közül három hasonló szempontot találtunk egy felhívásban, amely véleményünk szerint törvénybe ütközik. Ezek a következők: - a minimumfeltételek biztosításán túlmenően az egy év alatt kötelezően megvalósítandó fejlesztésekre szánt forrás nagysága; - a minimumfeltételek biztosításán túlmenően két év alatt kötelezően megvalósítandó fejlesztésekre szánt forrás nagysága, valamint - a minimumfeltételek biztosításán túlmenően tíz év alatt kötelezően megvalósítandó fejlesztésekre szánt forrás nagysága. Mi erről a véleményük?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 52. számában (2006. október 16.), 1147. kérdésszám alatt
törvényi hivatkozás Eljárás visszautalt, nem létező jogszabályhely esetén
A Kbt. 296. §-ának j) pontja hivatkozik a Kbt. 243. §-ának (2) bekezdésére, a k) pontja hivatkozik a Kbt. 243. §-ának (3) bekezdésében meghatározottakra. A Kbt. 243. §-ának nincsen (2) és (3) bekezdése. Továbbmenve, a Kbt. 300. §-ának (7) bekezdése hivatkozik a 32. cím (6) bekezdésében fel nem sorolt rendelkezésekre. A 32. címnek nincs (6) bekezdése. Kérdésem: mit tegyünk?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 44. számában (2006. május 2.), 991. kérdésszám alatt
törvénymódosítás
tőzsdei beszerzés Eljárásfajta tőzsdei beszerzésnél
A Kbt. 98. § (4) bekezdésének c) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá árubeszerzés esetében, ha ... az áru árutőzsdén jegyzett és beszerzett. Ez a lehetőség arra vonatkozik, ha az ajánlatkérő közvetlenül a tőzsdén kívánja beszerezni az adott terméket, vagy akkor is alkalmazható, ha a végfelhasználó ajánlatkérő az eljárásban a piacon a termékkel kereskedő gazdasági szereplőktől kíván ajánlatot kérni, akik ezt a terméket tőzsdei kereskedés keretében szerzik be kereskedelmi tevékenységük ellátása érdekében?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 228. számában (2019. március 6.), 4326. kérdésszám alatt
tudomásszerzés Jogsértés "észlelésének" időpontja
Ha egy közreműködő szervezet egyik szűrőjén átcsúszik egy jogsértés, de később a szervezeten belül valaki észleli, akkor ez az időpont számít az észlelésnek?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 75. számában (2008. február 18.), 1536. kérdésszám alatt
tulajdoni részesedés vizsgálata Gazdasági társaság ajánlattevőben többségi tulajdonosként szereplő cég vizsgálata
Egy cégkivonatból az derül ki, hogy X kft.-nek az Y kft. többségi tulajdonosa. Be kell ekkor kérnem hiánypótlásban Y kft. cégkivonatát, és a Kbt. 60-61. §-okban meghatározott körülményekre leellenőrizni az X kft.-t?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 119. számában (2010. szeptember 20.), 2476. kérdésszám alatt
tulajdonjog
tulajdonjog fenntartása Tulajdonjog-fenntartás közbeszerzési szerződés esetén
Közbeszerzési szerződés esetében az eladó fenntarthatja-e a termékre a tulajdonjogát addig, amíg az ajánlatkérő (megrendelő) nem fizeti ki teljes egészében a termék ellenértékét?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 130. számában (2011. május 16.), 2681. kérdésszám alatt
tulajdonos Tulajdonosi minőség teljesítéshez szükséges eszköz vonatkozásában
Az alvállalkozó tulajdonában kell-e lennie annak az eszköznek, amely szükséges az alkalmassághoz, vagy elegendő, ha más módon rendelkezik vele - bérlés, egyéb megállapodás stb. alapján?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 108. számában (2010. február 1.), 2214. kérdésszám alatt
tulajdonosi szerkezet Ajánlatkérői minőség meghatározása tulajdonosi viszonyok alapján
Társaságunk helyi közösségi közlekedési közszolgáltatást végez a város közigazgatási hatá­rain belül kizárólagosan, a helyi önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján. A társaságot a helyi önkormányzat és a helyi Volán-társaság hozta létre, majd a Volán-társaság kivásárlását követően az önkormányzat kizárólagos tulajdonába került. 2008-ban a társaság az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló holding tulajdonába került. A holding a társaság 49 százalékát privatizálta azzal, hogy a vezető tisztségviselőt a közgyűlés kétharmados szavazattöbbséggel választja, de személyére a kisebbségi tulajdonos tesz javaslatot. Kérdésem, hogy a szerkesztőség álláspontja szerint társaságunk a Kbt. mely fejezete és melyik rendelkezése alapján ajánlatkérő?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 126. számában (2011. február 21.), 2603. kérdésszám alatt