118. Közbeszerzési Levelek / 2010. augusztus 30.

TARTALOM

2450. kérdés Alkalmasság hirdetmény nélküli tárgyalásos - egyszerű - eljárásban
Amennyiben az ajánlatkérő a nemzeti értékhatár felett egyszerű eljárásban hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz a rendkívüli sürgősségre tekintettel, a Kbt. 135. §-a előírja, hogy azzal az ajánlattevővel kell tárgyalni, aki rendkívüli sürgősséggel teljesíteni tud. Ebben az esetben a Kbt. 131. §-a szerint az eljárás nem ajánlattételi felhívással indul, és a Kbt. 135. §-a szerint az ajánlattevőnek a kizáró okokról nyilatkoznia kell, az erre vonatkozó igazolásokat pedig 8 napon belül kell benyújtania. Ilyen esetben alkalmassági követelményeket nem kell meghatározni, hiszen egy meghatározott féllel történik a tárgyalás?
2451. kérdés Hiánypótlás terjedelme
Egy közbeszerzési eljárásban hiánypótlást biztosítottunk. A bírálati szempontok a következők voltak: ár, fizetési határidő, illetve vizsgálati jegyzőkönyv. A cégek képviselői nyilatkoztak, hogy rendelkeznek ezzel a jegyzőkönyvvel, de nem mindenki csatolta be. Kérdés, hogy a jegyzőkönyv becsatolását előírhatom-e hiánypótlásként? Műszaki, szakmai alkalmasság keretében kértünk termékmintát, de nem mindenki adott be az ajánlattal egy időben. Kérhetem-e az utólagos behozatalát, azaz hiánypótoltathatom-e?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2452. kérdés Hibás dokumentum hiánypótoltatása
Ajánlatunkban benyújtott referenciák vonatkozásában tartalmilag nem megfelelő referenciát nyújtottunk be, míg egy másik ajánlattevő semmilyen referenciát nem nyújtott be. Őt hiánypótoltatták, mi nem kaptuk meg ezt a lehetőséget, ajánlatunk így érvénytelen. Megfelelően járt-e el ajánlatkérő?
2453. kérdés Eljárás beszállító szerződésfelmondása esetén
2010 februárjában közbeszerzési szerződést kötöttünk 3 évre élelmiszer-alapanyag beszállítására 12 termékkörben. Az egyik nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott felmondásával él. Felmondásának indoka, hogy az ő beszállítója felmondta a szerződést, illetve az, hogy intézetünk késedelmesen fizetett. Ilyen esetben mi a helyes eljárás? Új eljárás kiírásakor a hátralévő időszakra és csak az adott termékkörre vonatkozóan kell az értéket figyelembe venni? Az eljárás befejezéséig bármely szállítótól vásárolhatunk-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2454. kérdés Egybeszámítás korábbi szerződés alapján beszerzett áru esetén
Figyelembe kell-e venni a Kbt. 40. § (2) bekezdésének a) pontja alkalmazásakor, az egybeszámítás során a több mint egy évvel korábban, határozatlan időre kötött szerződés alapján a tárgy­évben beszerzett árumennyiséget? Például 2005. évben határozatlan időre kötött szerződés alapján 2010. évben 40 millió forint értékű alkatrész leszállítása történt, 2010. évben további 20 millió forint értékű alkatrész leszállítására lenne szükség, melyet már a 2005. évben kötött szerződés alapján nem lehet teljesíteni. A közbeszerzési kötelezettség vizsgálatakor össze kell-e vonni a 40 millió forint és a 20 millió forint értékű beszerzést, vagy a Kbt. 35. §-ának (2) bekezdésére tekintettel csak a 20 millió forint tekintendő új beszerzési tételnek, és csak ezzel kell számolni a becsült érték meghatározásánál?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2455. kérdés Ármódosítás ajánlattételi határidő lejárta után
Az ajánlattételi határidő lejárt, az ajánlatot időben beadtuk. Ezt követően észleltük, hogy egyes termékek vonatkozásában az árakat sajnos nem megfelelően kalkuláltuk. Beadhatunk-e az ajánlat e része vonatkozásában módosítást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2456. kérdés Kiegészítő tájékoztatás honlapon
Van-e lehetőség arra, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást közvetlenül nem küldi meg ajánlattevőknek, hanem a válaszokat a holnapján teszi közzé? Ha igen, ezt milyen formában kell tudatnia az ajánlattevőkkel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2457. kérdés Ismertetendő adatkör ajánlatok bontásakor
Mit kell ismertetni az ajánlatok bontásakor?
2458. kérdés Ajánlat eredeti és másolati példányának eltérése
Mit tehet az ajánlatkérő, ha az ajánlatok eredeti és másolati példányai egymástól eltérnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2459. kérdés Kapcsolattartás közbeszerzési eljárásokban
A kiírás szabályozza a kapcsolattartás módját. Emellett kiemeli, hogy ha az ajánlattevők e szabályokat megsértik, annak minden következményét viselniük kell. A gyakorlatban milyen következményekkel járhat a kapcsolattartási szabályok megsértése? És: a Kbt. milyen szabályokat tartalmaz a kapcsolattartásra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2460. kérdés Ajánlatok értékelésének módja
Mit jelen az, hogy jogi és formai értékelés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2461. kérdés Meghívó eredményhirdetésre
Az eredményhirdetésre külön meghívót kell küldeni az ajánlattevőknek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2462. kérdés Egyetemleges felelősség, alvállalkozói részesedés aránya
Ajánlattevővel egyetemleges a felelőssége az alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek? A felelősség jellege függ-e attól, hogy milyen mértékű az alvállalkozó igénybevétele? Kérdésünk még, hogy elképzelhető-e a gyakorlatban az, hogy a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződést 90 százalékos mértékben az alvállalkozó teljesíti, és ajánlattevő részvétele csupán 10 százalékos?
2463. kérdés Alvállalkozásnak minősülő közreműködés
A kiírás teljesítéséhez olyan alapanyag szükséges, amelyre különféle motívumokat kell felvinni. A motívumok felvitele a textilre alvállalkozásnak minősül-e? Van-e különbség a minősítés között akkor, ha a motívumokat az alapanyag gyártója, vagy attól elkülönült más személy viszi fel a textilre?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2464. kérdés Kizáró okokra, alkalmasságra vonatkozó szabályok változása
Változtak-e a kizáró okokra, alkalmasságra és ezek igazolására vonatkozó Kbt.-beli szabályok? Ha igen, mikortól?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2465. kérdés Egyszerű közbeszerzési eljárás szabályainak változása
Változtak-e az egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai a Kbt. legutóbbi módosításakor?
2466. kérdés Ajánlati kötöttség jogorvoslati eljárás esetén
Ha jogorvoslati eljárás indul, meddig tart az ajánlati kötöttség?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2467. kérdés Formai követelmények meghatározásának korlátja
Megítélésünk szerint az ajánlatkérő eltúlzott formai követelményeket írt elő. Mit lehet ez ellen tenni? Van-e valamilyen korlátja a formai követelmények meghatározásának?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2468. kérdés Szakértői bizottság igénybevétele
Ha az ajánlatkérő tevékenységéhez ún. szakértői bizottságot hoz létre/vesz igénybe, e körülményt fel kell tüntetnie a kiírásban?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2469. kérdés Dokumentációban meghatározottól eltérő alternatívák az ajánlatban
Lehetséges-e az ajánlattételi felhívástól és dokumentációban meghatározottaktól eltérő alternatívák szerepeltetése az ajánlatban? Kizárja ezt a közbeszerzési törvény?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2470. kérdés Ajánlatkérő által nem igényelt igazolások csatolása
Ha az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő nem kéri az APEH-igazolást és a számlavezető bank igazolását becsatolni, tegyem be az ajánlatba?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2471. kérdés Áht.-változás
Az államháztartási törvény legutóbbi változása érintette/érinti-e a Kbt. szabályozását?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére