Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Referencia elutasításának következményei

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2016. március 9. (Közbeszerzési Levelek 192. szám, 3802. kérdés)

Olvasói kérdés Mi a jogkövetkezménye annak, ha az ajánlatkérő az általunk benyújtott referenciát nem fogadja el? Ha az elutasítás indokát vitatjuk, milyen jogorvoslati lehetőségeink vannak?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]követően - az ajánlatkérő azt állapítja meg, hogy az ajánlattevő által bemutatott referencia nem fogadható el, azaz az ajánlattevő nem teljesíti az alkalmassági minimumkövetelményt, akkor az ajánlattevőt alkalmatlannak kell minősítenie. Az alkalmatlan ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének d) pontja szerint érvénytelen.A fenti esetben tehát az ajánlatkérőnek az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné kell minősítenie, és erről az érvénytelenné nyilvánítási döntésről - a döntés meghozatalát követő - legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatni kell az érintett ajánlattevőt.Az ajánlattevő előzetes vitarendezési eljárást kezdeményezhet az ajánlatkérőnél a Kbt. 80. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, melyben a vitarendezési kérelmet három munkanapon belül kell benyújtani, illetve jogorvoslati eljárást indíthat a Közbeszerzési Döntőbizottságnál a Kbt. 148. § (2) bekezdése alapján.Az előzetes vitarendezési és a jogorvoslati kérelemben is azt kell bemutatni, hogy az ajánlattevő által bemutatott referencia miért és hogyan felel meg az alkalmassági feltételnek, azaz az ajánlattevő alkalmas,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Az eljárást megindító felhívásban előírták, hogy ajánlati biztosítékot kell nyújtaniuk az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, illetve az ajánlati biztosítéknak legalább az ajánlati kötöttség időpontjáig érvényben kell lennie. Az ajánlattevő az...

Tovább a teljes cikkhez

Adott közbeszerzési eljárásban egy ajánlattevő (A) önállóan adott ajánlatot, emellett B ajánlattevővel közösen is adott ajánlatot (A és B tehát közös ajánlattevők). Az a kérdés, hogy melyik ajánlat az érvénytelen: A ajánlata, vagy A és B közös ajánlata, vagy...

Tovább a teljes cikkhez

Ha kiderül, hogy egy ajánlat mégsem érvénytelen, újabb összegezést kell azonnal közzétenni, vagy az eredetit visszavonni? Az érvénytelenségről szóló tájékoztatást külön is meg kell tenni?

Tovább a teljes cikkhez

A bírálati részszempontra tett előírás (nevezetesen hogy egész számmal kell azt megadni) az ajánlatkérő által előírt formai követelménynek minősül-e? Ilyen esetben nem lehetne érvényteleníteni az ajánlatot a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pont második fordulata alapján?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére