224. Közbeszerzési Levelek / 2018. november 7.

TARTALOM

4260. kérdés Finanszírozási összeg figyelembevétele a becsült érték meghatározásakor
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást kíván indítani központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására. A szolgáltatás finanszírozása oly módon történne, hogy a finanszírozást részben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő végezné az általa biztosított normatív támogatási finanszírozási rend szerint, illetve az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére ezenkívül fix mértékű kiegészítő finanszírozást biztosítana a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő összegben. A szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor az ajánlatkérő köteles-e figyelembe venni a jogszabályi rendelkezése alapján járó NEAK-finanszírozás szerinti összeget is, melyet értelemszerűen nem ő teljesít, vagy elegendő az ajánlatkérő által fizetett rész figyelembevétele?
4261. kérdés Jogorvoslati eljárás kilátásba helyezésének jogkövetkezményei
Lehet-e bármilyen jogi következménye az eljárás során annak, ha egy ajánlattevő jogorvoslati eljárással fenyegetőzik?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4262. kérdés Alvállalkozó bevonása a teljesítés során nemleges nyilatkozat mellett
Amennyiben az ajánlattétel során az ajánlattevő az EEKD II. rész D pontjában szereplő kérdésre - miszerint az ajánlattevő szándékozik-e a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek - nemmel válaszolt, van-e arra mód, hogy az ajánlattevő a teljesítés során mégis igénybe vegyen alvállalkozót?
4263. kérdés Hirdetmények a közbeszerzésben I.
A Közbeszerzési Értesítő és az EKR hirdetményei között milyen átfedés van? Mi jelenik meg továbbra is a Közbeszerzési Értesítőben, és mi az, ami az EKR-ben?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4264. kérdés Hirdetmények a közbeszerzésben II.
Mi a különbség a Közbeszerzési Értesítőben és az EKR-rendszerben megjelenő hirdetmények között? A Közbeszerzési Értesítőben továbbra is megjelenik minden hirdetmény?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4265. kérdés Hirdetmények keresése az EKR-ben
Mitől függ az, hogy az EKR-ben egyes hirdetményekre szükséges-e az érdeklődés jelzése? A megjelenő hirdetmények - E10, E20, E40 - nagy részéhez szükséges, és nem az érdeklődési határidő szerint, hanem az ajánlati határidő szerint listáz dátumra kereséskor. Lehetséges, hogy az előzetes tájékoztatókat nem listázza a rendszer? Vagy ha igen, hogyan kell rákeresni úgy, hogy még legyen lehetőség az érdeklődés jelzésére?
4266. kérdés EEKD kötelező tartalmi eleme
Az EEKD-ba be kell-e írni a honlapok elérhetőségét? Van ajánlatkérő, aki hiánypótoltatja, van, aki nem. Mi a helyes eljárás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4267. kérdés Jogorvoslati eljárás kezdeményezése alvállalkozó által
Alvállalkozó kezdeményezhet-e jogorvoslati eljárást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4268. kérdés Ajánlatkérő kötelezettsége az ún. egyéb kommunikációs cselekmény körében
Miért nem válaszol az egyéb kommunikációmra az ajánlatkérő, ha azt szeretném megtudni, hogy mikorra várható az eljárás eredménye, ugyanis már letelt a 60 nap?
4269. kérdés Nyilatkozatok feltöltése részajánlattétel esetén
Hogyan oldhatom meg az elektronikus rendszerben azt, hogy több részre jelentkezem ugyan, de csak egy részre tölteném fel mind a 20 nyilatkozatot? Ezek némelyike bizonyos részek tekintetében felesleges, de kéri az ajánlatkérő. Ezt a dokumentummennyiséget kell egyenként feltöltenem az összes részhez? Megoldás lehet-e, ha csak egyhez töltöm fel, és a többinél arra hivatkozom, vagy ha "összecsomagolom", és mindegyikhez feltöltöm, még ha nem is releváns valamennyi rész esetében?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4270. kérdés Írásbeli összegzés módosítása
Ha visszalép a nyertes, módosíthatom-e az összegezést?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4271. kérdés Szerződéskötés részajánlattétel esetén
Részenként külön-külön szerződést kell kötni abban az esetben, ha az eljárás több rész beszerzésére irányul?
4272. kérdés Hiánypótlási szabályok értelmezése
Amikor az ajánlatkérő olyan hiánypótlást bocsát ki, melyet jogszabály nem tesz lehetővé - mert például olyan elem pótlására szólítja fel az ajánlattevőt, amit az valójában nem hiánypótoltathat -, mire lehet hivatkozni? Hazai jogesetekre? (Az irányelvben alig van szó hiánypótlásról.)
4273. kérdés Felkészülés az EKR használatára
Mennyi idő szükséges az EKR használatához, tehát ahhoz, hogy megfelelően tehessen ajánlatot az ajánlattevő?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4274. kérdés Egybeszámítás kérdései a szakképzési centrumoknál
Ha a szakképzési centrumoknak tagintézményenként kell egybeszámítaniuk, van-e lehetőség arra, hogy az egyik tankerületen belül intézményenként történjen az egybeszámítás, és akkor a tankerületnek nem kellene sok esetben közbeszerezniük?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4275. kérdés Tényleges tulajdonos meghatározása
Mi a járható út, ha a törvényi és a kormányrendeleti szabály a pénzmosási törvény hivatkozása körében egymásnak ellentmond? Az új vagy a régi pénzmosási törvényre kell hivatkozni a tényleges tulajdonos meghatározásakor?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére