Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

saját eljárásrend
saját felhasználás Önkormányzati intézmény gépjárművásárlása saját felhasználásra
Az önkormányzat állatkertje szeretne vásárolni saját felhasználásra gépjárművet, amelynek bruttó értéke 2,4 millió forint. Kérdés: Hogyan kell megtenni a kiírást, és hogyan zajlik a közbeszerzési eljárás?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 13. számában (2004. október 18.), 313. kérdésszám alatt
saját okirat Sajátokirat-benyújtási kötelezettség erőforrás-bevonás esetében
Amennyiben az ajánlattevő az éves beszámolóval összefüggő pénzügyi alkalmassági feltételeket valamely erőforrásokat rendelkezésre bocsátó szervezettel teljesíti, be kell-e nyújtania saját éves beszámolóját is igazolásként, vagy elegendő-e a külső szervezet éves beszámolójának benyújtása?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 61. számában (2007. április 23.), 1312. kérdésszám alatt
SDR SDR a Kbt.-ben
Az új Kbt. az értékhatárok meghatározásánál az eurót az SDR-hez mint viszonyítási alaphoz köti. Mit jelent az SDR?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 2. számában (2004. május 17.), 74. kérdésszám alatt
semmisség
sorba rendezés Sorba rendezés a közbeszerzésben
Egy kiírásban olvastuk, miszerint az ajánlatkérő az 1. és 2. számú részszempont esetében a sorba rendezés módszerét alkalmazza, és ezzel kapcsolatban utalt a Közbeszerzések Tanácsának 2/2004. (KÉ 84.) számú ajánlására. Mit takar e módszer, illetve mit tartalmaz az ajánlás? Érvényben marad-e előreláthatóan 2009-ben is?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 90. számában (2009. január 12.), 1823. kérdésszám alatt
sorban állás Sorban állás bankszámlán az Államkincstárral szemben fennálló követelés miatt
Egy építőipari vállalkozás vezetője vagyok, a cég eddigi bevételeinek 90 százalékát a közbeszerzések piacáról szerezte. Kérem álláspontjuk ismertetését a következő kérdésben. Cégünk az elmúlt és jelen év során több állami beruházásban vett részt, e beruházások kifizetései, a szerződésben vállalt 30-60 napos fizetési kötelezettség helyet több esetben 180 napra tehetők lettek. Cégünk sajnálatosan a fizetendő költségeit az állami kintlévőségünk ideje alatt, nehezen tudta határidőben teljesíteni, így sajnos cégünk bankszámláján sorban állás keletkezett, ami szinte lehetetlenné teszi a továbbiakban a közbeszerzési pályázatokon való részvételt. Kérdezem, hogy az a társaság, amelyiknek igazoltan lejárt követelése van a Magyar Államkincstárral szemben, és e követelés időpontjában, illetve amiatt keletkezett számláján sorban álló tétel, nem mentesülhet, vagy nem élvezhet-e valamilyen jellegű kedvezményt a fentiek szerinti alkalmassági kritérium teljesítése alól?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 101. számában (2009. szeptember 7.), 2080. kérdésszám alatt
sorsolás
speciális alkalmassági feltételek Speciális alkalmassági feltételek kiírásának jogszerűsége
Joga van-e a kiírónak olyan speciális alkalmassági feltételeket szabni, amelyek leszűkítik az ajánlattevők körét - például az ajánlattevő rendelkezzen 500 kg-os építési felvonóval, betonkeverővel, 2 db IFA teherautóval stb.?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 29. számában (2005. június 20.), 681. kérdésszám alatt
speciális szabályok Együttes jogszabály-alkalmazás
A Kbt. 58. §-a szerinti közbeszerzési műszaki leírásra előírtak, illetve a 162/2004. Korm. rendeletben foglaltak együttesen alkalmazandók az ajánlati dokumentációnál? Vagy elegendő lehet csak a rendelet által előírtak alkalmazása?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 5. számában (2004. június 28.), 131. kérdésszám alatt
speciális szolgáltatás Speciális szolgáltatás beszerzésének eljárásrendje
Havi kétmillió forintos speciális szolgáltatás (színházi hangosítás) eljárása lehet-e egyszerűsített, hirdetmény nélküli, 5 éves időtartamra? Ha igen, milyen típusú eljárást kell lefolytatni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 48. számában (2006. július 24.), 1073. kérdésszám alatt
speciális termék Közbeszerzési eljárás speciális termékre
Kiírható-e közbeszerzési eljárás egy-egy speciális termékre, például banki szolgáltatásra, amelyet csak egy-két bank nyújthat, és ez alapján lehetséges-e zárt meghívásos eljárás lefolytatása?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 21. számában (2005. február 21.), 496. kérdésszám alatt
specifikus termékek Eljárástípus márkaspecifikus termékek beszerzése esetén
Oktatással foglalkozó intézményünk több olyan nyersanyagot használ fel a szakoktatás során (anyagok minőségére tekintettel, vegyi folyamatok betartása miatt, valamint a vizsgák során felhasználásra kerülő nyersanyagok tulajdonságainak tantervben szükséges rögzítése miatt stb.), amelynél egy-egy kiválasztott márkatermékre kell specializálódnunk. A termékeket a gyártóktól előnyös áron és pontos szállításokkal megkapjuk, megkapnánk. Milyen közbeszerzési eljárás, forma alkalmazható az ilyen esetekben, különös tekintettel arra, hogy a beszerzések gyorsan, költségkímélően, más cégek időszakos zavarása, üzleti kapcsolatok megszakadása nélkül megvalósulhassak? (A beszerzések maximumértéke kb. 3-8 millió HUF, összérték kb. 40-60 HUF.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 47. számában (2006. július 3.), 1055. kérdésszám alatt
statisztikai összegzés
súlyszám
superuser
superuseri jogosítványok Superuser jogosítványai
Az EKR-ben a superuser a szervezet valamennyi eljárását láthatja, a személyes hozzáférésektől függetlenül?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 254. számában (2021. május 12.), 4707. kérdésszám alatt
szabadkézi vétel Szabadkézi vétel
2004. május 1-jétől hatálytalan a szabadkézi vételre vonatkozó jogszabály. Milyen szabályokat kell ettől az időponttól alkalmazni a közbeszerzési eljárásokban?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 1. számában (2004. május 3.), 9. kérdésszám alatt
szabadon kialakított eljárás Tárgyalások bírálati szakaszban szabadon kialakított eljárás lefolytatása esetén
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 121. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti esetben, ha az ajánlatkérő a 123. §-ban meghatározott esetben és módon szabadon kialakított eljárást folytat le, határozhat-e az egyszakaszos eljárás ajánlattételi felhívásában úgy, hogy a bírálati szakaszban az ajánlattevőkkel tárgyalásokat folytat?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 145. számában (2012. április 10.), 2935. kérdésszám alatt
szabályozási terv Szabályozási terv készíttetése során irányadó előírások
Helyi önkormányzat szabályozási tervet (régi nevén részletes rendezési tervet) kíván készíttetni. Milyen előírásokra kell figyelemmel lennie? Például az egybeszámítás, értékhatár, szolgáltatás vagy tervpályázati eljárás előírásaira (a beszerzés becsült költsége megközelítőleg 1,7 millió forint + áfa)?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 29. számában (2005. június 20.), 686. kérdésszám alatt
szabálytalansági eljárás Jogszabálysértés tényének megállapítása támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén
A támogatásból megvalósuló közbeszerzések vonatkozásában a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet - ha a feladatkörük ellátása során (utóellenőrzés) a törvénybe ütköző magatartás vagy mulasztás jut tudomásukra - szabálytalansági eljárás keretében saját hatáskörében megállapíthatja-e a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértésének tényét?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 142. számában (2012. február 6.), 2902. kérdésszám alatt
szabályzat Tárgyalási szabályzat
A tárgyalás lefolytatásának menetét, annak ajánlatkérő által előírt szabályait milyen részletességgel kell közölni az ajánlati dokumentációban? Kell-e készítenie az ajánlatkérőnek ilyen esetre ún. tárgyalási szabályzatot?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 92. számában (2009. február 23.), 1856. kérdésszám alatt
szabvány
szakaszos teljesítés Egybeszámítás szakaszos teljesítés esetén
Gázszállító vezeték szakaszainak kiváltása a gázszolgáltatás leállásával jár. Lehet-e az építési beruházást úgy tervezni, hogy adott évben csak a tervezés és a rákötés nélküli kivitelezés készüljön el? A következő költségvetési évben a csőszakaszok rákötése történne. Ennek az értéke nem tartozik a Kbt. hatálya alá. Ebben az esetben is érvényes az egybeszámítás?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 28. számában (2005. május 30.), 657. kérdésszám alatt
szakember
szakember cseréje
szakértelem
szakértő
szakértői bizottság Szakértői bizottság igénybevétele
Ha az ajánlatkérő tevékenységéhez ún. szakértői bizottságot hoz létre/vesz igénybe, e körülményt fel kell tüntetnie a kiírásban?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 118. számában (2010. augusztus 30.), 2468. kérdésszám alatt
szakfordítás
szakképzettség Bírálóbizottsági közreműködő "szakképzettsége"
Bírálóbizottságban tevékenykedő személynek kell-e szakterületi diplomával (végzettséggel) rendelkeznie, vagy elég-e, ha például a pályázat tárgyát képező szakterületen dolgozik?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 77. számában (2008. március 31.), 1557. kérdésszám alatt
szakmai alkalmasság
szakmai gyakorlat
szakmai kamara Szakmai kamara által ajánlott díj a kirívóan alacsony ár megállapításánál
A mérnöki kamara által ajánlott mérnöki díjnál alacsonyabban vállalt ár kirívóan alacsonynak minősül-e?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 80. számában (2008. június 2.), 1607. kérdésszám alatt
szakmai önéletrajz
szakmai tapasztalat Azonos típusú tapasztalat előírása alkalmassági és értékelési szempontként
Amennyiben alkalmassági és értékelési szempontként is kérek szakmai tapasztalatot, lehet-e, hogy a kettő átfedésben legyen, tehát ugyanazt a szakmai tapasztalatot értékelem az alkalmasságban és az értékelési szempontban? Vagy a kettő csak egymásra épülhet?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 249. számában (2020. december 9.), 4608. kérdésszám alatt
szállító
számítási hiba
számítási hiba eljárási cselekmény Ajánlat újraszámolásának számítási hibaként kezelése
Az ajánlatkérő kiküldött minden ajánlattevőnek egy számítási hiba javítására vonatkozó felhívást úgy, hogy vélhetően az árazatlan költségvetésből kimaradtak sorok, és ezeket kívánta beleérteni saját számításaival alátámasztva. Hibázunk-e, ha benyújtjuk? Nem lehetnek-e ennek hátrányos következményei? Milyen formában tegyük meg a javítást? Maradjon számítási hiba, vagy inkább hiánypótlás legyen az EKR-ben eljárási cselekményként kiválasztva?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 243. számában (2020. június 17.), 4519. kérdésszám alatt
számla
számlabefogadás Számlabefogadás konzorciumi partnerek közötti vita esetén
A közbeszerzés hatálya alá tartozó építőipari vállalkozási szerződésben foglalt munkákat közös ajánlattevő vállalkozók elvégezték. A megrendelő kiállította a végteljesítési igazolást. A felek az ajánlattételi eljárásban csatolt együttműködési megállapodásuk szerint 80%-20% arányban jogosultak a vállalkozói díjra. A végszámlát ezen arányszám szerint kibocsátotta az egyik ajánlattevő vállalkozó. A másik ajánlattevő (a konzorciumvezető) vállalkozó nyilatkozott a megrendelő felé, hogy a felek között a teljesítés arányának mértékében elszámolási vita van, ezért kéri a megrendelőt, hogy küldje vissza a másik ajánlattevő vállalkozó számláját. A számlát kiállító vállalkozó arra hivatkozik, hogy a felek eltérő megállapodása hiányában a hivatkozott együttműködési megállapodás van hatályban. A megrendelőnek nincs köze a felek esetleges elszámolási vitájához, a fenti megállapodás alapján kell befogadni a számlákat. Ebben az esetben mi a jogszerű eljárás a megrendelő részéről?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 254. számában (2021. május 12.), 4694. kérdésszám alatt
számlázás
számviteli beszámoló "Nullás" mérleg elfogadhatósága
A közbeszerzési eljárás során kértük a mérleg szerinti adatokat mint alkalmassági követelményt. Az alkalmasság feltétele volt, ha a mérleg szerinti eredmény nem negatív. Az egyik pályázó mérlege az egyik vizsgált évben 0 volt. Ez megfelel-e a nem negatív kritériumnak?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 124. számában (2011. január 10.), 2576. kérdésszám alatt
szándéknyilatkozat Részvételi szándéknyilatkozat alvállalkozótól
Alvállalkozóktól kérhető-e az ajánlathoz részvételi szándéknyilatkozat?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 110. számában (2010. március 16.), 2255. kérdésszám alatt
szankció
származási hely Áru származásának megállapítása
Hogyan tudom eldönteni, honnan származik az áru? (A kérdés a nemzeti elbánás miatt érdekes, ez dönti el, hogy milyen terméket fogunk kínálni az ajánlattétel során.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 177. számában (2014. december 10.), 3546. kérdésszám alatt
szavatosság Szavatossági igény érvényesítésének jogszerűsége
Összhangban van-e a Ptk. rendelkezésével az a kitétel, hogy az ajánlatkérő a jótállás körében jogosult bármely szavatossági igényt érvényesíteni, függetlenül attól, hogy a szerződésben külön kiemelte azt, hogy kicserélésre joga van?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 138. számában (2011. november 2.), 2809. kérdésszám alatt
személyes jelenlét Személyes jelenlét szükségessége közjegyző előtt
A cégjegyzésre jogosultnak személyesen kell elmennie a közjegyzőhöz a közjegyző előtt tett nyilatkozat elkészítése érdekében?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 32. számában (2005. augusztus 22.), 748. kérdésszám alatt
személyes közreműködés Adatközlés személyesen közreműködők vonatkozásában
Mikor indokolt, hogy az ajánlattevő közölje a szerződésben személyesen közreműködők nevét, képzettségét? És ha adott esetben e személyek száma eléri a százas nagyságrendet, akkor mi a teendő? Vagy ha előre nem is tudja az ajánlattevő, hogy az adott közbeszerzési szerződés teljesítésében alkalmazottai (megbízottja) közül ki működik majd közre?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 95. számában (2009. április 27.), 1935. kérdésszám alatt
személyes közreműködő
személygépkocsi beszerzése Személygépkocsi beszerzésére irányuló eljárás
Önkormányzati intézmény személygépkocsit kíván beszerezni 2005. év elején 6 MFt értékben. Milyen eljárást kell lefolytatnia?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 18. számában (2005. január 10.), 433. kérdésszám alatt
személyi hatály Kbt. személyi hatálya honosság függvényében
A Kbt. 22. §-ában meghatározott ajánlatkérők csak magyarországi ajánlatkérőket jelentenek, vagy minden európai uniós tagállamra értendők? [A kérdést a Kbt. 68. § (1) bekezdésének a) pontja miatt teszem fel, azaz árubeszerzés esetén közösségi rezsimben kell-e referenciaigazolást csatolni az ajánlathoz például egy német állami kórháztól, vagy a 68. § (1) bekezdés b) pontja szerint elegendő az ajánlattevő nyilatkozata az alkalmasság igazolására?]
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 65. számában (2007. július 16.), 1378. kérdésszám alatt
személyiségi jogsérelem Kép- és hangfelvétel készítése bontási eljáráson
A hatályos Kbt. 80. §-ának (2) bekezdésére hivatkozva kérdésünk, hogy e bekezdés értelmében jogszerűen jár-e el az ajánlatkérő, ha a bontási eljáráson az ajánlatkérő képviselője a bontásról és a bontáson ülő személyekről (ajánlattevők képviselőiről) kép- és hangfelvételt készít? A kép- és hangfelvétel céljáról az ajánlatkérő nem tájékoztatta a bontáson részt vevőket.
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 115. számában (2010. június 28.), 2385. kérdésszám alatt
személyszállítási szolgáltatás kiszervezése Autóbusszal végzett menetrend szerinti szolgáltatás kiszervezése
Mivel a régi autóbusztörvény már nincs hatályban, a Kbt. kivételi köre már nem érvényesül az autóbusszal végzett menetrend szerinti szolgáltatás kiszervezésére?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 149. számában (2012. augusztus 15.), 3005. kérdésszám alatt
szennyvíz-elvezetési szolgáltatás Szennyvízelvezetési közszolgáltatásra irányadó szabályok
A szennyvízelvezetési közszolgáltatásra vonatkoznak-e a közösségi, illetve a nemzeti értékhatáros közbeszerzések különös eljárási szabályai?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 13. számában (2004. október 18.), 307. kérdésszám alatt
szennyvízberuházás Egybeszámítási szabályok alkalmazása szennyvízberuházásnál
Szennyvízberuházásnál a létesítmény építését és a hozzá tartozó gépeket, eszközöket, irányítástechnikai berendezéseket egybe kell-e számítani és az építésre vonatkozó szabályok szerint eljárni, vagy külön az építés, külön az árubeszerzés, abban az esetben, ha a szennyvízberuházás áll építésből, árubeszerzésből, valamint szolgáltatásból (műszaki ellenőr, könyvvizsgáló igénybevétele); a közbeszerzés tárgya építés, szolgáltatás vagy építés, árubeszerzés, szolgáltatás külön-külön eljárásban, és a beruházásban az építési költség a nagyobb, mint az eszközbeszerzés költsége.
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 15. számában (2004. november 15.), 344. kérdésszám alatt
szerkesztési díj Leütések számának meghatározása hirdetmények szerkesztési díjának megállapításához
A 34/2004. Korm. rendelet értelmében a hirdetmények közzétételének szerkesztési díja 8000 Ft + áfa/500 leütés. Kérdéseink: 1. A "leütés" száma a karakterek száma szóköz nélkül, vagy a karakterek száma szóközökkel? 2. A leütések száma csak a hirdetménymintába az ajánlatkérő által beírt szövegmennyiség alapján határozandó meg, vagy beszámítandó a hirdetmények nyomtatványszerű szövege is?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 57. számában (2007. január 29.), 1231. kérdésszám alatt
szerkesztőbizottság
szervezet Mentesülés a közbeszerzés kötelezettsége alól
Helyesen értelmezzük-e a Kbt. 173. §-ának (1) bekezdését, amennyiben úgy gondoljuk, hogy egy közszolgáltató ajánlatkérő olyan beszerzése vonatkozásában - amely kapcsán egyébként közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni - nem köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni, amelyben a közszolgáltató olyan külföldi (EU-s székhelyű) szervezettől szerez be, amely a közszolgáltatóban, illetve amelyben a közszolgáltató meghatározó befolyással bír?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 50. számában (2006. szeptember 4.), 1120. kérdésszám alatt
szervezeti tagság
szerződés
szerződés előzetes aláírása Szerződés előzetes aláírattatásának jogszerűsége
A szerződést sokszor kérik becsatolva (aláírva cégszerűen). Jogszerű-e ez, és amennyiben nem, akkor mivel igazolható ennek jogszerűtlensége (például a Kbt. szerint)?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 34. számában (2005. október 3.), 785. kérdésszám alatt
szerződés felbontása
szerződés felmondása
szerződés hatálya Szerződések "honlapon tartásának" időtartama
Honlappal rendelkező ajánlatkérő vagyok. A Kbt. 99. §-ának (4) bekezdése kötelez a szerződések honlapon történő közzétételére. Kérdésem: adott szerződésnek meddig kell a honlapon lennie?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 78. számában (2008. április 21.), 1579. kérdésszám alatt
szerződés időtartama
szerződés lehetetlenülése Eljárás a régi Kbt. hatálya alatt kötött szerződés lehetetlenülése esetén
A korábbi Kbt. szerinti az építési beruházás, a szerződés teljesítésének ideje alatt elrendelték a fővállalkozó felszámolását. A felek ennek következtében megállapítják a vállalkozási szerződés lehetetlenülését, a vállalkozó nem tud teljesíteni tovább. A beruházás készültségi foka 80 százalékos mértékű. Ebben az esetben új közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség (nyílt vagy esetleg tárgyalásos), avagy esetleg az állagvédelem stb. indokolhat-e közbeszerzési eljáráson kívüli szerződéskiadást?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 29. számában (2005. június 20.), 687. kérdésszám alatt
szerződés meghatározása Szerződés tárgyának meghatározása a felhívásban
Az ajánlati felhívások mintájában szerepel többek között egy rovat, amelynek címe: A szerződés meghatározása/tárgya. Ennek kitöltése ajánlatkérőnként meglehetősen változatos, van, ahol csak a szerződés megnevezését, típusát közlik - például vállalkozói szerződés. Kérdésem, hogy milyen mélységig, illetve tartalommal kell kitölteni ezt a rovatot? Van-e erre vonatkozóan esetleg tanácsi iránymutatás?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 81. számában (2008. június 23.), 1638. kérdésszám alatt
szerződés meghosszabbítása
szerződés megszűnése Meghiúsult részteljesítés értelmezése
A dokumentáció szerint, amennyiben a késedelem mértéke meghaladja a 10 munkanapot, az adott részteljesítés meghiúsultnak tekintendő. Ebben az esetben ki teljesíthet az adott rész vonatkozásában? Vagy az ajánlatkérő arra már nem is tart igényt? Hogyan lehet ezt a kitételt értelmezni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 127. számában (2011. március 16.), 2630. kérdésszám alatt
szerződés megszüntetése
szerződés megtámadása
szerződés módosítása
szerződés nyilvánossága Nyilvánosság egyszerű eljárásban
Egyszerű eljárás esetében is biztosítani kell-e a nyilvánosságot a 99. § (4) bekezdés szerint?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 79. számában (2008. május 13.), 1605. kérdésszám alatt
szerződés semmissége
szerződés teljesítése
szerződések felülvizsgálata
szerződések teljesítése
szerződéses érték
szerződéses feltételek
szerződéses feltételek változása
szerződéses időtartam
szerződéses tárgyalások Szerződéses tárgyalások mellőzése
Megteheti-e az ajánlatkérő, hogy elzárkózik a szerződéses tárgyalástól, és gyakorlatilag úgy fogadtatja el a szerződés tartalmát, mintha nyílt eljárásról lenne szó?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 245. számában (2020. augusztus 5.), 4557. kérdésszám alatt
szerződéses tartalom
szerződéskötés
szerződéskötés engedélyezése Szerződéskötés engedélyezése
Mi a feltétele a szerződéskötés engedélyezésének? A közelmúltban megjelent ügyben gyermekprogramhoz kötődő egyéb jogszabályok miatt engedték. Ezek szerint nem csak nemzetbiztonsági oka lehet a szerződéskötés engedélyezésének?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 235. számában (2019. október 9.), 4412. kérdésszám alatt
szerződéskötés időpontja
szerződéskötés megtagadása
szerződéskötés megtiltása
szerződéskötési díj Szerződéskötési díj kikötése
Közbeszerzési eljárásban az ajánlati dokumentációban jogszerűen írta-e le az ajánlattevőre vonatkozóan az eljáró szervezet a következőket: "A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását megelőzően a bruttó vállalási ár 1 százalékának megfelelő mértékű szerződéskötési díjat köteles megfizetni az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet részére. Aszerződéskötési díj megfizetése a szerződés aláírásának feltétele?"
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 22. számában (2005. március 7.), 532. kérdésszám alatt
szerződéskötési kötelezettség
szerződéskötési moratórium
szerződésmódosítás feltételei
szerződésmódosítás indoka
szerződésmódosítás lehetősége
szerződésszegés
szerződésszerű teljesítés
szerződést biztosító mellékkikötés Garancia mint szerződést biztosító mellékkikötés
Elegendő-e az, ha az ajánlatkérő a felhívásban, vagy a dokumentációban a szerződést biztosító mellékkötelezettségek körében csak annyit jelöl meg, hogy "garancia"?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 95. számában (2009. április 27.), 1928. kérdésszám alatt
szerződést biztosító mellékkötelezettség Szerződések biztosítása
A kötbéren kívül a gyakorlatban milyen szerződést biztosító mellékkötelezettséget alkalmaznak leggyakrabban az ajánlatkérők?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 94. számában (2009. április 6.), 1904. kérdésszám alatt
szerződésteljesítés
szerződéstervezet
szerződéstervezet módosítása
szerződésváltozás dokumentálása Szerződés automatikus változásának dokumentálása
A felek korábbi rendelkezésének megfelelő automatikus változás történik a szerződésben. Hogyan kell ezt dokumentálni, ha ez már eleve a szerződés része volt? Szükséges-e formális szerződésmódosítást készíteni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 243. számában (2020. június 17.), 4522. kérdésszám alatt
szerzői jog
szerzői jogi védelem Dokumentáció szerzői jogi védelme
Egy kiírásban azt olvastuk, hogy a dokumentáció a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok védelme alatt áll. Ez valóban így van? És milyen jogszabályok mondják ezt ki?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 120. számában (2010. október 11.), 2496. kérdésszám alatt
szociális feltételek Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti követelmények ajánlatkérő általi ellenőrzése
A Kbt. 73. §-ának (5) bekezdésében meghatározott ellenőrzést hogyan kell teljesíteni? Az ellenőrzés megtörténtét a közbeszerzési eljárás során rögzíteni kell, például a BB jegyzőkönyvben?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 207. számában (2017. június 14.), 4014. kérdésszám alatt
szoftver
szolgálati titok Szolgálati titok a közbeszerzésben
Mely esetek azok a gyakorlatban, amikor a beszerzés tárgya szolgálati titoknak minősül? Mi határozza ezt meg? Külön jogszabály vagy a Kbt.?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 119. számában (2010. szeptember 20.), 2482. kérdésszám alatt
szolgáltatás
szolgáltatás aránytalansága Aránytalan szolgáltatás szerződéstervezetben
Hogyan orvosolható az a helyzet, ha a szerződéstervezetben az ajánlatkérő által megjelölt kötbérmérték túlzottan magas?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 61. számában (2007. április 23.), 1308. kérdésszám alatt
szolgáltatásbeszerzés
szolgáltatási koncesszió
szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződések és közbeszerzés kapcsolata érvényes szerződés módosítása esetén
Villamosenergia-szolgáltató egy adott városban nem választható (egy van). Ha a becsült érték eléri a nemzeti értékhatárt, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kell lefolytatni? Akkor is, ha az érvényben lévő (20-30 éves) szerződéseket, mondjuk teljesítményváltozás miatt kellene módosítani, avagy a szolgáltató névváltozása miatt?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 54. számában (2006. november 27.), 1182. kérdésszám alatt
szolgáltatási tevékenység Szolgáltatási tevékenység évenkénti pályáztatása
Megyei központi közhatalmi tevékenységet végző hivatal vagyunk (minden városban van hivatalunk), és a takarítási szolgáltatást két éve megpályáztattuk. A pályázat alapján az összes hivatalnak egy takarítócég végzi a szolgáltatást. Eddig a munkájukkal meg vagyunk elégedve. Kérdésünk, hogy minden évben kell-e hirdetni, pályázatot kell-e kiírni a szolgáltatás elvégzésére?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 33. számában (2005. szeptember 12.), 769. kérdésszám alatt
szolgáltatásmegrendelés
szolgáltatások besorolása
szubalvállalkozó
szubjektív bírálat Szubjektív bírálati lehetőség
Mit értünk szubjektív bírálati lehetőségen?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 70. számában (2007. október 29.), 1447. kérdésszám alatt