2. Közbeszerzési Levelek / 2004. május 17.

TARTALOM

42. kérdés Szerződések módosítása
Ad-e lehetőséget arra a Kbt., hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött megállapodásokat a felek megváltoztassák?
Kapcsolódó tárgyszavak:
43. kérdés Hirdetmény egyszerű közbeszerzési eljárásban
Egyszerű közbeszerzési eljárásban hol kell közzétenni a hirdetményt? Mit kell kötelező jelleggel tartalmaznia az ajánlati felhívásnak?
44. kérdés Közbeszerzési eljárás megindítása
Az eljárások megindíthatóak-e a szükséges - az ajánlatkérő számára előírt - feltételek nélkül? Amennyiben nem, ezt hol tiltja a törvény?
45. kérdés Kiírástól eltérő ajánlat
A Kbt. előírásai szerint ajánlatadáskor nem lehet megváltoztatni a pályázati kiírást. Hogyan lehet ajánlatot adni a más műszaki paraméterekre?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
46. kérdés Teljesíthetetlen, hiányos ajánlati felhívás
Mit tehet az ajánlattevő, ha az ajánlatkérő műszaki feltételként olyan technológia meglétét írja elő, ami nem szükséges a termék maradéktalan előállításához; ha olyan technológiát kér, ami kivitelezhetetlen; ha nem határozza meg egyértelműen a gyártandó termékek darabszámát, paramétereit, illetve ha a pályázó által feltett írásbeli kérdésekre sem ad egyértelmű választ?
47. kérdés Kötelező dokumentáció biztosítása
Hogyan értelmezendő a Kbt. 54. §-ának (3) bekezdése?
Kapcsolódó tárgyszavak:
48. kérdés Uniós támogatás igénybevétele
Ha egy vállalkozás európai uniós támogatást szeretne igénybe venni egy projekt megvalósításához (50 százalék alatt vagy felett), kell-e közbeszerzési eljárást alkalmaznia? Függ-e ez az értékhatártól, illetve ha egy vállalkozás EU-forrásból származó támogatást szeretne igénybe venni, kell-e közbeszerzést alkalmaznia, és van-e kötelező értékhatár?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
49. kérdés Értékhatárok - régi Kbt., új Kbt.?
Az új Kbt. közbeszerzési értékhatárait 2004. január 1-jétől kell alkalmazni. 2004. május 1-jétől a 2004-ben megkezdett közbeszerzések vonatkozásában ennek figyelembevételével az új, avagy a régi Kbt. előírásai irányadóak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
50. kérdés Értékhatárok az új Kbt.-ben
Melyek az új Kbt. közbeszerzési értékhatárai? Hogyan alakul az értékhatár a nyílt és a kétszakaszos közbeszerzési eljárásoknál? Hol találhatók meg ezek az előírások?
Kapcsolódó tárgyszavak:
51. kérdés Árubeszerzés a Kbt.-ben
Mit tekint a Kbt. árubeszerzésnek?
Kapcsolódó tárgyszavak:
52. kérdés Uniós értékhatár árubeszerzésnél
Abban az esetben, ha év közben az ajánlatkérő két olyan árubeszerzési eljárást hirdet meg, amelyeknek összege nem éri el a 750 000 eurós értékhatárt, és emiatt nem készít előzetes tájékoztatót, akkor megindíthatóak-e az említett eljárások a Kbt. 43. §-ának (5) bekezdése alapján annak ellenére, hogy nem történt meg a közzététel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
53. kérdés Szerződés felmondása ajánlatkérő által
Felmondhatja-e az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződést?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
54. kérdés Tervpályázati eljárás
Milyen speciális rendelkezéseket tartalmaz a Kbt. a meghívásos tervpályázati eljárásra?
Kapcsolódó tárgyszavak:
55. kérdés Előzetes tájékoztatás nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzéseknél
Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésnél is kötelező-e az előzetes tájékoztató elkészítése?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
56. kérdés Ajánlati biztosíték közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzéseknél
Milyen főbb rendelkezéseket tartalmaz az új Kbt. a közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzéseknél az ajánlati biztosítékra?
Kapcsolódó tárgyszavak:
57. kérdés Az új Kbt. tárgyi hatálya
A Kbt. 22. §-ában meghatározott ajánlatkérőnek minősülő személy finanszírozási hitelszerződés megkötése tárgyú beszerzéseire kiterjed-e az új Kbt. tárgyi hatálya, avagy sem?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
58. kérdés Tanúsítók a közbeszerzésben
Milyen szerepe van az akkreditált tanúsítónak a közbeszerzési eljárásban? Ki és milyen feltételekkel lehet akkreditált tanúsító?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
59. kérdés Minőségbiztosítás a közbeszerzésben
Mint ismert, a különféle ISO-minősítések elsősorban adminisztrációs munkát, illetve annak minősítését jelentik, nem pedig a cégek szakmai megfelelőségét, szakértelmét, referenciáját. Ennek figyelembevételével lehetséges-e pályázati feltételként meghatározni az ajánlattevők ISO-minősítésének meglétét közbeszerzési eljárásban?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
60. kérdés Erkölcsi bizonyítvány
Szükséges-e az erkölcsi bizonyítvány csatolása az ajánlathoz
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
61. kérdés Meghatározó befolyás
Mit jelent az új Kbt. értelmezésében a meghatározó befolyás fogalma?
Kapcsolódó tárgyszavak:
62. kérdés Építési koncesszió
Mit jelent az építési koncesszió? Ki a koncesszió jogosultja, milyen módon lehet a jogosultságot megszerezni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
63. kérdés Eljárás az ún. egyéb szolgáltatások esetén
Az új Kbt. 296. §-ának g) pontja a Kbt. 4. számú mellékletére utal, amelynek utolsó sora: "Egyéb szolgáltatások" - gumifogalom. Eszerint - ha nem vagyok központi költségvetési szerv - bármilyen szolgáltatás megrendelése esetén eltekinthetek a Negyedik rész alkalmazásától? Milyen eljárási rendet kell ilyenkor követni, van-e erre vonatkozó jogszabály?
Kapcsolódó tárgyszavak:
64. kérdés Magyar pályázat, EU-s pályázók
Magyar tenderkiírásra mely uniós államokból pályázhatnak ajánlattevők?
Kapcsolódó tárgyszavak:
65. kérdés Közérdekű tevékenység
A közbeszerzés tekintetében mi minősül közérdekű tevékenységnek?
Kapcsolódó tárgyszavak:
66. kérdés Európai szabvány
Mi minősül európai szabványnak? Tartalmazza-e a Kbt. az azzal kapcsolatos meghatározást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
67. kérdés Európai tanúsítvány
Európai tanúsítványt hogyan lehet beszerezni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
68. kérdés Tanúsítványinformáció
"Ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt..." Honnan lehet értesülni arról, hogy melyek az egyenértékű tanúsítványok?
Kapcsolódó tárgyszavak:
69. kérdés Magyarországi referencia hiánya
Előírható-e, hogy alkalmatlan az ajánlattevő akkor, ha nem rendelkezik magyarországi referenciával?
Kapcsolódó tárgyszavak:
70. kérdés Társulási megállapodás hatálya
A régi Kbt. január 1-jei módosítása óta már nem preferálhatók a Magyarországon bejegyzett vállalkozók. A jelenleg érvényes Kbt. 53. §-a szerint viszont kizárhatók az eljárásból azok a pályázók, amelyek országával nincs erre megállapodás. Ez azonos az EU-tagokkal? A megállapodás a Társulási Megállapodás 1994-es országaira vagy a most belépő tagállamokra is vonatkozik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
71. kérdés Fióktelep ajánlata
Külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság magyarországi fióktelepének esetében, ha a fióktelep az ajánlattevő, akkor az előírt alkalmassági feltételeknek a fióktelepnek kell-e megfelelnie? Felhasználhatja-e, mint ajánlattevő, a külföldi székhelyű gazdasági társaság műszaki, pénzügyi, gazdasági igazolásait, referenciáit?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
72. kérdés Katasztrófahelyzet, vis maior értékelése az új Kbt.-ben
A régi Kbt. 6. §-ában a kivételek körében szerepelt a katasztrófahelyzet, illetve a vis maior esete. Ebben az esetben nem kellett alkalmazni a törvényt. Az új Kbt. kitér-e erre az esetre? Katasztrófahelyzetben nem lehet közbeszerzési eljárást lebonyolítani?
Kapcsolódó tárgyszavak:
73. kérdés Internethasználat a közbeszerzésben
A közbeszerzés.hu honlapon több nap késéssel jelennek meg a Közbeszerzési Értesítő számai. Ha rövidülnek a határidők, akkor le kell mondanunk az internethasználatról?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
74. kérdés SDR a Kbt.-ben
Az új Kbt. az értékhatárok meghatározásánál az eurót az SDR-hez mint viszonyítási alaphoz köti. Mit jelent az SDR?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére