Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

DBR
DDP-paritás Ajánlatkérés DDP-paritás esetén
DDP-paritással hogyan kérhető ajánlat? (DDP-paritás esetén az árban benne van a vámkezelés költsége, de azt a magyar jogszabályok alapján a magyar fél köteles megfizetni.) Visszaszámlázza az ajánlattevőnek?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 26. számában (2005. május 2.), 627. kérdésszám alatt
díj
díjvisszatérítés Hirdetmény díjának visszatérítése
Ha az ajánlatkérő a pályázati felhívás közzétételére irányuló kérelmét visszavonja, elveszíti a közzétételi díjat, avagy az visszajár a részére, és amennyiben igen, milyen mértékben?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 8. számában (2004. augusztus 9.), 199. kérdésszám alatt
Dinamikus Beszerzési Rendszer
dinamikus beszerzési rendszer indokoltsága IT-eszközök beszerzése DBR-ben
Annak az ajánlatkérőnek, amely nem KEF-köteles, van-e értelme IT-eszközökre kiírnia egy DBR-t?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 232. számában (2019. július 10.), 4372. kérdésszám alatt
direktíva Különleges jogorvoslati eljárás
A 143/2004. Korm. rendelet jogorvoslatra vonatkozó - véleményünk szerint meglehetősen hiányos - rendelkezései alapján hogyan kell a gyakorlatban eljárni? Mi az egyeztetés menete, az kötelező-e a jogorvoslat előtt, melyik bírósághoz lehet fordulni, mennyi a költsége, milyen határidővel stb.? És eközben megköthető-e a nyertes ajánlattevővel a szerződés?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 106. számában (2009. december 21.), 2179. kérdésszám alatt
diszkrimináció
díszletgyártás Díszletgyártás minősítése
Színházi díszlet gyártása minek minősül? Árubeszerzésnek vagy építési beruházásnak?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 53. számában (2006. november 6.), 1175. kérdésszám alatt
disztribútor Gyártó minősítése I.
Az új Kbt. az alvállalkozóra vonatkozóan új meghatározást adott: "4. § E törvény alkalmazásában... 2. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt;" Ez alapján minek minősül a gyártó, disztribútor?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 95. számában (2009. április 27.), 1940. kérdésszám alatt
DKÜ
DKÜ-kötelezettség Kbt. hatálya alatt álló egyházi fenntartású intézmény DKÜ-kötelezettsége uniós forrás elnyerése esetén
Egyházi fenntartású intézményként többségi állami támogatás miatt a Kbt. hatálya alatt vagyunk. Uniós forrást nyertünk. DKÜ-kötelesek vagyunk?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 253. számában (2021. április 14.), 4689. kérdésszám alatt
dokumentáció
dokumentáció árának visszatérítése Dokumentáció árának visszatérítése ellentétes tájékoztatás esetén
Az ajánlatkérő meghosszabbította az ajánlattételi határidőt, de nem jelent meg időben a felhívás, ezért e-mailen jelezte, hogy mégis az eredeti határidő él. Nem tudtuk időre befejezni az ajánlat összeállítását, mivel pénteken kaptuk az e-mailt, és a leadási határidő következő hét kedd volt. Visszakövetelhetjük-e a dokumentáció árát?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 88. számában (2008. november 24.), 1779. kérdésszám alatt
dokumentáció átvétele
dokumentáció beszerzése
dokumentáció céljának meghatározása Dokumentáció kiadásának célja
Az ajánlatkérőnek meg kell határoznia jogszabály szerint, hogy mi a célja a dokumentáció kiadásával? (Egyre több dokumentációt látunk, ami így kezdődik.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 128. számában (2011. április 4.), 2641. kérdésszám alatt
dokumentáció elektronikus formában
dokumentáció ellenértéke
dokumentáció megfelelősége
dokumentáció megőrzése
dokumentáció megvásárlása
dokumentáció megvásárlásának igazolása Dokumentáció megvásárlását igazoló irat csatolása
Ha a dokumentáció megvásárlásáról jegyzőkönyv készül, miért kell az ajánlathoz csatolni a dokumentáció megvásárlását igazoló iratot?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 114. számában (2010. június 7.), 2356. kérdésszám alatt
dokumentáció megvétele Hibásan megjelenő ajánlati felhívás, dokumentáció kötelező megvétele
A Közbeszerzési Értesítőben megjelenő "ajánlati felhívásban" - tisztelet a lektornak, de mégis - hiba van. Kitől lehet kérdezni? Ezzel összefüggésben egy másik kérdés: a felhívásból nem lehet egyértelműen megítélni, hogy képes lehet-e az ajánlattevő a teljesítésre, következésképpen megvegye-e a dokumentációt. Ez esetben azt a választ is adják, hogy azért, mert az "ajánlati felhívást" elolvasta, még nem ajánlattevő, csak akkor, ha megvette a dokumentációt. Jogszerűen utasítják-e el az ajánlattevő kiegészítő kérdését ilyenkor? Mit lehet tenni az említett esetben?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 27. számában (2005. május 17.), 642. kérdésszám alatt
dokumentáció módosítása
dokumentáció tartalma
dokumentáció terjedelme "Nagy terjedelmű dokumentáció" értelmezése a gyakorlatban
A Kbt. 74. §-ának (5) bekezdésében a nagy terjedelmű dokumentáció mit jelent?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 49. számában (2006. augusztus 14.), 1096. kérdésszám alatt
dokumentációkészítési kötelezettség
dokumentációs feltételek megváltoztatása Ún. érdemi változtatásnak számító mennyiség
Mi az a mennyiség, ami már érdemi változtatásnak számít? (A kérdés egy érvénytelenített meghirdetés nélküli pályázattal kapcsolatos, majd azt követően tárgyalásos eljárást írtak ki mennyiségi változtatással.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 64. számában (2007. június 25.), 1365. kérdésszám alatt
dokumentálás
dokumentum
dokumentumok feltöltése
dokumentumok pótlása "Pótolhatatlan" dokumentumok
Konkrétan melyek azok a dokumentumok, amelyek a közbeszerzési eljárásban utólag nem pótolhatók - például kimaradt a műszaki alkalmasságot igazoló valamely dokumentum?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 24. számában (2005. április 4.), 569. kérdésszám alatt
döntéshozatal Döntéshozói minőség és bírálóbizottsági tagság párhuzamossága
A döntéshozó - például önkormányzati vezető - tagja lehet-e a bírálóbizottságnak? Ha, nem, mi zárja ki a tagként való részvételt?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 77. számában (2008. március 31.), 1562. kérdésszám alatt
döntőbizottság
döntőbizottsági határozat