Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

FAKSZ
FAKSZ felelőssége
FAKSZ-jogosultság
FAKSZ-szolgáltatás
fedezet
fedezet feletti ajánlattétel
fedezet megléte
fedezet rendelkezésre állása
fedezetbiztosítási számla Fedezetkezelői feladatok ellátása
A 191/2009. Korm. rendelet 17/B. §-a szerint az uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló projektek esetében a forrást rendelkezésre bocsátó szervezet köt a kincstárral fedezetbiztosítási számlát? Mikor?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 117. számában (2010. augusztus 9.), 2444. kérdésszám alatt
fedezethiány
fedezetkezelés
fedezetkezelő
fedezetkezelői számla
feladó EU-s hirdetmények "feladója"
Mi számít az EU hivatalos lapjában történő feladásnak? Az ajánlatkérő általi feladás, avagy a Szerkesztőbizottság általi feladás? Kinek kell feladnia a hirdetményt?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 13. számában (2004. október 18.), 306. kérdésszám alatt
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység
felelősség
felelősségbiztosítás
felhasználás Korábbi igazolások felhasználhatósága a felhívás feltételeinek megváltozása esetén
Ha nem érkezett be három ajánlat, akkor a második felhívás során felhasználhatók-e a korábbi ajánlatban benyújtott igazolások, ha egyébként nincs lehetőség a korábbi ajánlat fenntartására, mert megváltoztak a felhívás feltételei?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 40. számában (2006. február 6.), 907. kérdésszám alatt
felhasználás összefüggése Rendeltetésazonosság, felhasználás összefüggése, egybeszámítás a Kbt.-ben
Hogyan értelmezendő a Kbt. 40. § (2) bekezdés c) pontjának első (rendeltetése azonos vagy hasonló) és második (felhasználásuk egymással összefügg) fordulata? Hogyan kell értelmezni a Kbt. ún. egybeszámítási rendelkezését, milyen célt szolgál ez az előírás?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 5. számában (2004. június 28.), 137. kérdésszám alatt
felhasználási jog Tervezési feladatok összeszámítása
Problémánk az összeszámítással kapcsolatos a következők szerint: ha felmerül egy ötlet bizonyos építmény megvalósítására, és például 2005-ben "tanulmánytervet" készíttet az önkormányzat (ennek ellenértéke 1,8 M Ft), akkor a további tervezési feladatok - így elvi építési engedély terv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv - öszszeszámítandók? Például, ha ez utóbbiak átcsúsznak 2006-ra? Ha előre nem tudjuk, hogy a "tanulmányterv" tovább folytatódik-e, akkor milyen eljárási rendet kell követni? Tervezések esetén a tervező (például a tanulmányterv elkészítője) szerzői joga mennyiben alapozza meg a tárgyalásos eljárást a további tervezésekre? És ha esetleg szerződésben teljes körű felhasználási jogot adott az ajánlatkérőnek, úgy a további nyílt eljárás során milyen "beleszólási/egyeztetési" jogot kell részére biztosítani?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 38. számában (2005. december 27.), 876. kérdésszám alatt
felhasználási szerződés Jogvédett mű átdolgozása közbeszerzési eljárás keretében
Ha a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő szerzői jogi védelem alá eső művet nyújt be ajánlata részeként, jogszerű-e a kiírásnak az a kitétele, miszerint az ajánlatkérőnek joga van a mű átdolgozására? (A kiírás szövege szerint minden ajánlattevői külön beleegyezés és kontroll nélkül.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 120. számában (2010. október 11.), 2495. kérdésszám alatt
felhatalmazó nyilatkozat
felhívás
felhívás módosítása
felhívás visszavonása
felhívások interneten KÉ-ben megjelenő felhívások az interneten
A Közbeszerzési Értesítőben megjelenő felhívások egységesek és strukturáltak. Tervezik-e, hogy ezek on-line formában kereshetők, szűrhetők legyenek az interneten?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 31. számában (2005. augusztus 1.), 739. kérdésszám alatt
felkérés ajánlattételre Eljárást megindító felhívással érintett ajánlattevők száma a Kbt. 113. §-a szerinti eljárásban
Kérem, értelmezzék a Kbt. 113. §-a szerinti nemzeti eljárási szabályokat! Ellentétes értelmezés alakult ki ugyanis a tanácsadónk és a jogászunk között a tekintetben, hogy hány gazdasági szereplőnek kell az eljárást megindító felhívást megküldeni. Van egy olyan beszerzésünk, ahol 16-an jelezték előzetesen az érdeklődésüket, természetesen őket kértük fel ajánlattételre. Helyesen jártunk el?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 201. számában (2016. december 14.), 3922. kérdésszám alatt
felmentés Felmentés a Kbt. alkalmazásának kötelezettsége alól
A Kbt.-ben olvastam, hogy az Országgyűlés illetékes bizottsága felmentést adhat a Kbt. alkalmazása alól. Mi ennek a felmentésnek a feltétele, és ilyen esetben milyen szabályt kell alkalmazni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 12. számában (2004. október 4.), 295. kérdésszám alatt
felmondás
felolvasólap
felolvasólap pontatlansága
felszámolás
feltétel
feltételek megváltoztatása Feltételek megváltoztatása tárgyalásos eljárásban
Tárgyalásos eljárásban van-e lehetőség a közbeszerzés szempontjából nem jelentős körülmények megváltoztatására?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 9. számában (2004. augusztus 23.), 222. kérdésszám alatt
feltételek módosítása
feltételes eljárás
feltételes közbeszerzési eljárás
feltöltés EKR-be Feltöltési probléma az EKR-ben
A Kbt. 3. § 21. pontja és az 56. §-a alapján a helyszíni bejárási jegyzőkönyv is a közbeszerzési dokumentumok része, melyet publikusan kell feltölteni az EKR-be. Erre azonban legutóbb nem volt lehetőség, azaz ebben az esetben nem élt a publikusság kiválasztásának legördülőmenüje. Ilyenkor mi a teendő?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 241. számában (2020. április 8.), 4505. kérdésszám alatt
felújítás
felvétel tanácsadók névjegyzékébe Tanácsadói tevékenység feltételei a gyakorlatban
Hogyan lehet a közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe bekerülni? A gyakorlatom megvan, de nem tudom, ebből mit fogadnak el, kinek kell tanúsítania az eljárásaimat, stb.?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 18. számában (2005. január 10.), 416. kérdésszám alatt
felvilágosításkérés
fenntartott beszerzés
fenntartott eljárás Külföldi ajánlattevő kizárása fenntartott eljárásból
Kizárhatom-e a külföldi ajánlattevőt, ha fenntartott eljárásról van szó? Azaz hazai fenntartott eljárásnak tekinthetem-e a nemzeti eljárásrendben történő fenntartást?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 251. számában (2021. február 3.), 4649. kérdésszám alatt
fenntartott közbeszerzések
fenntartott szerződés
fióktelep
fizetési határidő
fizetési kötelezettség nemteljesítése Felelősség fizetési kötelezettség nemteljesítése miatt
Májusban átadott homlokzat utólagos szigetelési munkálataira az állami pénzek közül egy sem érkezett meg. Ezért kit terhel a felelősség? Nekünk a kölcsön kamata ketyeg, de ezt sehol nem tudjuk érvényesíteni, mert akkor egyetlen munkánk sem lenne.
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 125. számában (2011. január 31.), 2589. kérdésszám alatt
fizetésképtelenség Ajánlattevő fizetésképtelensége alvállalkozó felé
Mi a helyzet akkor, ha nekem nem fizet az ajánlatkérő, és én nem tudok fizetni az alvállalkozónak?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 124. számában (2011. január 10.), 2566. kérdésszám alatt
foglalkoztatási jogviszony Törvény szerinti foglalkoztatás ellenőrzésének kötelezettsége
Köteles-e ellenőrizni az ajánlatkérő, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő személyek foglalkoztatása a törvény szerint történik-e, és annál a cégnél, illetve nevesített alvállalkozójánál vannak-e bejelentve, aki elnyerte a pályázatot?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 122. számában (2010. november 22.), 2539. kérdésszám alatt
foglalkoztató Megbízási jogviszonyban lévő szakember "bemutatása"
Az ajánlati felhívás pontosan meghatározott végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember részvételét írja elő a projektben. Az ajánlatkérő kéri csatolni a szakember önéletrajzát és a diplomamásolatát. Kérdésünk a következő lenne: Megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott szakembert is megfelelő bemutatni? Elegendő-e a megbízott szakember nyilatkozata (a diplomamásolata és az önéletrajza mellett), hogy részt kíván venni a projektben, avagy erőforrást biztosító szervezetként kell feltüntetni azt a vállalkozást, ahol egyébként a szakembert munkaviszonyban foglalkoztatják?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 72. számában (2007. december 17.), 1477. kérdésszám alatt
folyamatban lévő szerződések A Kbt.-módosítás hatása folyamatban lévő szerződésekre
Az új jogszabály hatálybalépése hogyan érinti a már folyamatban lévő szerződéseket?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 250. számában (2021. január 13.), 4623. kérdésszám alatt
forgalmazó Alvállalkozó gyártó, egyben forgalmazó ajánlattevő esetén
Terméket gyártó és forgalmazó cég esetében hogyan kell értelmezni az alvállalkozó fogalmát, tekintettel arra, hogy nagykereskedelmi tevékenysége révén több gyártó termékeit is forgalmazza? Ajánlattevőként hogyan jelenjen meg a gyártó, aki más vállalkozás termékét 10 százalék alatti vagy feletti mennyiségben bevonja a teljesítésbe, avagy az a nagykereskedő, aki saját termékei mellett mások áruit is forgalmazza? Ez esetben ők nem alvállalkozók?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 4. számában (2004. június 14.), 106. kérdésszám alatt
formai hiányosság
formai követelmények
fővállalkozó
független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
független akkreditált szaktanácsadói képzés Független akkreditált szaktanácsadói képzés engedélyeztetése
Kelet-magyarországi konferenciaszervezők vagyunk, szeretnénk a független akkreditált szaktanácsadói képzést engedélyeztetni. Van-e erre lehetőség jelenleg, és ha igen, milyen feltételekkel? A www.kozbeszerzes.hu-n nem érhető el erre vonatkozóan információ.
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 215. számában (2018. február 14.), 4123. kérdésszám alatt
független mérnök
független mérnök meghatározása
független szakértő Szubjektív bírálat, szakértők a bírálati eljárásban
A hatályos szabályozás szerint van-e lehetőség ún. szubjektív bírálatra? Igénybe vehetők-e a bírálat során független szakértők?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 38. számában (2005. december 27.), 870. kérdésszám alatt