Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

idegen nyelvű irat
idegen nyelvű okirat
idegen nyelvű tanúsítvány
ideiglenes intézkedés
idősek otthona Idősek otthonának beszerzései
Idősek otthona vagyunk, amely közel 1 milliárd forint összegű költségvetési keretből gazdálkodik. Ebből kifolyólag szinte minden anyag- és eszközbeszerzésünket, szolgáltatásunkat érintik az ún. egyszerűsített közbeszerzési eljárás értékhatárai (2 millió forint beszerzés, szolgáltatás, 10 millió forint építés). Kérdéseink a következők: Hogyan írjunk ki ajánlati dokumentációt például gyógyszerekre, élelmiszerekre, irodaszerekre, textíliákra, karbantartási anyagokra? Valamennyi árufajtára a nemzeti vagy eurós szabványokat kell feltüntetni? Hogyan lehet egyes áruféleségek, mint például az élelmiszerek minőséget megfogalmazni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 16. számában (2004. november 29.), 388. kérdésszám alatt
időszakonként visszatérően kötött szerződés
időszakos előzetes tájékoztató
igazgatási díj Fizetendő igazgatási díj dokumentációra vonatkozó jogorvoslat esetén
Közösségi rezsimben a dokumentáció Kbt.-be ütközőségét támadjuk. Mennyi a jogorvoslat vonatkozásában az igazgatási szolgáltatási díj?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 105. számában (2009. november 30.), 2146. kérdésszám alatt
igazgatási szolgáltatási díj
igazolás
igazolás kétszakaszos eljárásban
igazolás tartalma
igazolás tartalmának ellenőrzése Az ajánlatkérő eljárása hatósági visszajelzés hiánya esetén
Mit tehetek, ha nem reagál a megkeresett állami hatóság, amikor egy ajánlattevőről információt kérek? Adhatok magamnak halasztást mint ajánlatkérő?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 250. számában (2021. január 13.), 4631. kérdésszám alatt
igazolási módok
igazolási módok korlátozása Igazolási módok korlátozása
Szabályosan jár-e el az ajánlatkérő, ha azt írja elő, hogy árubeszerzés esetén a műszaki alkalmasság igazolása során az ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 67. § (1) bekezdésének a) pontja esetében csak a szerződést kötő másik fél írásos igazolásával igazolhatja, vagyis kizárja a Kbt. 68. § (1) bekezdésének b) pontjában található másik igazolási módot, az ajánlattevői igazolási módot, a nyilatkozatot, ha a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 22. § (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezet?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 26. számában (2005. május 2.), 605. kérdésszám alatt
igazolási rend
igazoláskiadás határideje Érvénytelenség hatósági késedelem miatt
Kizáró okok fenn nem állását igazoló hatósági igazolást kiadó hatóságot kötelezi-e valami az igazolás kiadásának határidejére? Például az OMMF a honlapján 8 naptári napban határozza meg az igazolás kiadásának határidejét. Ehhez képest az igazolás 21 napra érkezik meg, aminek következménye az ajánlat érvénytelensége. Hiánypótlásra nincs mód. Van-e jogorvoslatra, esetleg kártérítésre lehetőség ilyen esetben? A konkrét eset: kilenc ajánlat érkezett, öt a fentiek miatt érvénytelen (ebből kettő ajánlat jobb, mint a győztes). Mind az öt esetben az OMMF igazolása hiányzik. Mi a teendő? A hatóság felelősségre vonható-e?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 56. számában (2007. január 8.), 1212. kérdésszám alatt
igazolások alakisága
igazolások benyújtása
igazolások eredetisége Hatósági igazolások formája
A hatósági igazolásokat eredetiben, avagy másolatban kell csatolni a közbeszerzési eljárásban?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 1. számában (2004. május 3.), 7. kérdésszám alatt
igazolások érvényessége
igazolások felhasználása
igazolások hiánya
igazolások módja
igazságügyi szakértő Igazságügyi szakértő "beszerzése"
Be kell-e szerezni az igazságügyi szakértőt?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 85. számában (2008. szeptember 22.), 1713. kérdésszám alatt
igénybe vevő Igénybe vevő szervezet lehetőségei nem megfelelő teljesítés esetén
Beszerző szervezet köt szerződést az ajánlattevővel. A beszerzendő, illetve beszerzett árut, szolgáltatást igénybe vevő szervezet milyen jogi lépéseket tehet akkor, ha az ajánlattevő nem megfelelően teljesít?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 77. számában (2008. március 31.), 1556. kérdésszám alatt
igényérvényesítés
in house beszerzések
in-house beszerzés
in-house cég In-house cég továbbszerződésének új szabályai
Jól értelmezem-e, hogy megváltozott a Kbt. 12. §-ának (4) bekezdése oly módon, hogy a 25%-os szabály a továbbiakban nem érvényesül? Fel is kell mondani emiatt a szerződéseket, amelyek közbeszerzésben köttettek?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 250. számában (2021. január 13.), 4637. kérdésszám alatt
in-house cég saját bevétele
in-house jogalapok
indikatív ajánlat
indokok Tárgyalásos eljárás alapjául szolgáló körülmények meghatározása
Milyen részletességgel kell az ajánlati felhívásban meghatározni a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményeket?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 90. számában (2009. január 12.), 1821. kérdésszám alatt
indokolás
infláció
inflációkövető szerződés Inflációkövetés kizárása többéves szerződésnél
Jogszerű-e az, hogy egy négyéves időtartamú szerződés esetén az ajánlatkérő nem ad lehetőséget a vállalkozói díj inflációkövetésére?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 130. számában (2011. május 16.), 2678. kérdésszám alatt
információ Információadás lehetősége a dokumentáció megvásárlóiról
Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban dokumentációt készített, és az ajánlattételi határidőn belül érdeklődnek (akár azok, akik már megvették, akár mások), hogy kik vásárolták már meg a dokumentációt, lehet-e erről információt adni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 50. számában (2006. szeptember 4.), 1104. kérdésszám alatt
információs kötelezettség Iratküldéssel érintettek köre
Ha ajánlattevőnek minősül a biztosítékot rendelkezésre bocsátó, dokumentációba betekintő, mindent, az eljárás során keletkezett összes iratot meg kell küldeni részére?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 124. számában (2011. január 10.), 2579. kérdésszám alatt
informatika
informatikai beszerzés
informatikai közbeszerzési terv Informatikai közbeszerzési terv feltöltése az EKR-be
Fel kell-e töltenem az informatikai közbeszerzési tervet az EKR-be? A közbeszerzési terv része-e az informatikai közbeszerzési terv, vagy a kettő független egymástól?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 234. számában (2019. szeptember 11.), 4399. kérdésszám alatt
informatikai szempontú hiba Eljárás az ajánlat (részvételi jelentkezés) informatikai szempontú hibája esetén
Ha nem olvasható az ajánlat, amit az ajánlattevő elektronikusan benyújtott az eljárás során, akkor, ha emiatt az ajánlat érvénytelen lesz, nem lesz két ajánlatom, ami az eljárás eredményességéhez kell. Ez a helyzet tehát - ha jól értelmezem - vezethet az eljárás eredménytelenségéhez?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 216. számában (2018. március 7.), 4132. kérdésszám alatt
ingatlan
ingyenes adatbázis
ingyenes megajánlás Ingyenes megajánlás közbeszerzési eljárásban
Az ajánlattevőnek van-e lehetősége arra, hogy egyes termékeket egy adott eljárás keretén belül ingyenesen megajánljon?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 89. számában (2008. december 15.), 1808. kérdésszám alatt
ingyenesség Ingyenesség a közbeszerzésben
Kbt. hatálya alá tartozó intézmény a továbbiakban az épületbe beszerelt áramfejlesztő berendezés útján kívánná biztosítani az áramellátást. Az áramfejlesztő beszerelését és üzemeltetését egy cég ingyen vállalná, az intézmény az áramért fizetne. Szabályos-e ez így, vagy már a berendezést is közbeszerzés útján kell beszerezni, továbbá a közbeszerzés tárgya ilyen esetben a villamos áram, mint áru, vagy maga az áramszolgáltatás?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 57. számában (2007. január 29.), 1230. kérdésszám alatt
inkasszó
innovációs partnerség
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
Mi az az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 98. számában (2009. június 29.), 2022. kérdésszám alatt
internet
internethasználat
intézmény
intézményen kívüli szervezet Intézményi szolgáltatások ellátása intézményen kívüli szervezet által
Intézményi szolgáltatásokat közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül mely esetben (esetekben) láthat el ún. intézményen kívüli szervezet? Milyen szabályokat kell alkalmazni ebben az esetben az eljárásra?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 34. számában (2005. október 3.), 794. kérdésszám alatt
intézményi beszerzés Egybeszámítás intézmény és alintézményeinek beszerzése esetén
Az egybeszámítási kötelezettség vonatkozik-e arra az esetre, ha egy intézménynek hat különböző helyen nem önállóan gazdálkodó (nem jogi személy) alintézménye van - alkotóház, amelynek azonban önálló vezetője, beszerzése, működése van? Az élelmiszer térítéses (beutalási díj), de csak azok vehetik igénybe, akik beutaltak (tehát nem koncesszió): ez a tétel is része-e a közbeszerzésnek?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 28. számában (2005. május 30.), 666. kérdésszám alatt
intézményi szolgáltatás Intézményi szolgáltatások ellátása intézményen kívüli szervezet által
Intézményi szolgáltatásokat közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül mely esetben (esetekben) láthat el ún. intézményen kívüli szervezet? Milyen szabályokat kell alkalmazni ebben az esetben az eljárásra?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 34. számában (2005. október 3.), 794. kérdésszám alatt
irányelv
irányítási jog Tulajdoni arány, irányítási jog változásának hatása megkötött közszolgáltatási szerződésre
Az üzletrész értékesítése előtt mint 100 százalékos tulajdonú társaságával megkötött közszolgáltatási szerződés jogi sorsa hogyan alakul az üzletrész értékesítését követően, mivel a közszolgáltatás teljesítése időtartama alatt változik a tulajdoni arány és az irányítási jog? (Azaz a közszolgáltató esetében nem teljesül az "egyedüli tag" feltétel, továbbá a Kbt. 2/A. §-a szerinti megállapodás már szerződéssé minősül.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 51. számában (2006. szeptember 25.), 1132. kérdésszám alatt
irányítási rendszer Irányítási rendszerek, alkalmazások beszerzésének minősítése
Integrált vállalatirányítási rendszer, illetve bármilyen alkalmazás beszerzése (és bevezetése) árubeszerzésnek vagy szolgáltatásnak minősül-e (konkrétan egy alkalmazás beszerzése minek számít)?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 10. számában (2004. szeptember 6.), 240. kérdésszám alatt
írásbeli felvilágosítás
írásbeli összegzés
írásbeli összegzés módosítása Az írásbeli összegzés módosításának határideje
Mi a teendő akkor, ha eltelt a 20 nap, és az ajánlatkérő észleli, hogy mégis érvénytelen a nyertes ajánlattevő ajánlata?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 254. számában (2021. május 12.), 4704. kérdésszám alatt
írásbeliség
irat
iratbetekintés
iratbetekintés módja Iratbetekintés módja, tájékoztatási kötelezettség
Hogyan kell az iratbetekintésnek megvalósulnia? Ajánlatkérőként kit kell erről tájékoztatnom?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 252. számában (2021. március 10.), 4659. kérdésszám alatt
iratcsatolás
iratküldés
iratküldés módja
iratmegőrzés
iratmegőrzés időtartama
iratminta
iratőrzés Iratőrzési szabályok a közbeszerzésben
Az ajánlatkérő köteles-e, és ha igen, meddig köteles megőrizni egy adott közbeszerzési eljárás iratait? Azonos-e ez az időtartam az adójogszabályok szerinti iratőrzési idővel?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 68. számában (2007. szeptember 17.), 1422. kérdésszám alatt
irreális
irreális ajánlat
irreálisan alacsony ár
irreálisan alacsony ár alkalmazása Irreálisan alacsony ár alkalmazásának szankciója
Az Európai Bizottság és a Közbeszerzések Tanácsa értesítésén kívül van-e retorziója a túlzottan alacsony ár vagy ellenszolgáltatás miatt érvénytelen pályázatoknak (ajánlatoknak)?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 35. számában (2005. október 24.), 812. kérdésszám alatt
irreálisan alacsony ár indokolása
irreleváns feltétel Irreleváns pályázati feltétel meghatározása
Meghatározhat-e olyan feltételt az ajánlatkérő, amely nem releváns a közbeszerzés tárgyát tekintve? Konkrétan, hogy ún. élőerős vagyonvédelmi és járőrszolgálatra vonatkozó vállalkozási (szolgáltatási) szerződés esetén alkalmatlan az ajánlattevő akkor, ha nem rendelkezik legalább kettő darab, egészségügyi fekvőbeteg-intézménytől származó referenciaigazolással?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 13. számában (2004. október 18.), 299. kérdésszám alatt
ismételt ajánlat Felhívás ismételt ajánlat benyújtására tárgyalásos eljárásban
Tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő biztosította a teljes körű hiánypótlás lehetőségét. A felhívás szerinti hiányokat pótoltuk. Ezt követően az ajánlatkérő a tárgyaláson felhívott minket ismételt ajánlat benyújtására néhány elem vonatkozásában. Jogszerűen tette ezt?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 90. számában (2009. január 12.), 1828. kérdésszám alatt
ismételt ajánlatkérés Ismételt ajánlatkérés lehetősége
Ha például irodaszer-beszerzésünk éves szinten cca. nettó 8-10 M Ft, de az év elején még nem tudjuk pontosan megadni, hogy milyen cikkekből mennyit vásárolnánk, csak negyedéves periódusonként tudjuk azt tervezni, akkor negyedévenként van szükség ajánlatkérésre a Kbt. 299. §-a szerint, egyszerű eljárás lebonyolításával?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 15. számában (2004. november 15.), 359. kérdésszám alatt
ismételt eljárás Korábbi ajánlat fenntarthatósága ismételten kiírt egyszerű eljárásban
Egyszerű eljárásnál, ha eredménytelen az eljárás, és újra kiírják azt azonos feltételekkel, fenntartható-e a korábban benyújtott ajánlat?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 49. számában (2006. augusztus 14.), 1080. kérdésszám alatt
ismételt felhívás Határidők újabb felhívás esetén egyszerű eljárásban
Egyszerű eljárás esetén, ha nem érkezett be három ajánlat az ismételt megküldésnél, az ajánlati felhívásban megjelölt határidőket ugyanúgy tartani kell?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 19. számában (2005. január 24.), 443. kérdésszám alatt
ismételt hiánypótlás
ismétlődő jellegű közbeszerzés
ismétlődő szerződések Ismétlődő jellegű közbeszerzések
Mi az "ismétlődő jellegű" közbeszerzés? Milyen szabályok vonatkoznak az ilyen közbeszerzések hirdetményének közzétételére?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 84. számában (2008. szeptember 1.), 1690. kérdésszám alatt
ISO
ISO-minősítés ISO-minősítés csatolása építési beruházás esetén
Építési beruházás esetén ISO-minősítés igazolásának csatolását a közbeszerzési törvény 67. § (2) bekezdésének mely pontja alapján írhatom elő, vagy azt építési beruházás esetén egyáltalán nem lehet bekérni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 28. számában (2005. május 30.), 668. kérdésszám alatt
ISO-tanúsítvány