Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

B melléklet "B" melléklet szükségessége részajánlat kérése esetén
Részajánlat kérése esetén kötelező-e a B mellékletben feltüntetni a részeket, vagy lehet a beszerzés tárgyánál, mennyiségénél felsorolni (például konyha élelmiszer-ellátására kiírt eljárásnál sok terméket sorolnak fel, esetenként 80-100-at), kell-e a B melléklet, illetve ezáltal a CPV-szám feltüntetése (termékek szónál a kenyéren át a húsfélékig)?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 13. számában (2004. október 18.), 310. kérdésszám alatt
bankgarancia
banki igazolás
banki információ
bankszámla
bankszámla-információ
bányahatósági igazolás Munkaügyi ellenőrzés, bányászati tevékenység
Miért kell nyilatkozni arról, hogy az ajánlattevő végez-e a munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet? Ezt egyébként minden kiírásnak tartalmaznia kell? (Mert nem minden felhívásban szerepel.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 100. számában (2009. augusztus 17.), 2047. kérdésszám alatt
Bányászati Hivatal Ajánlatkérő döntési jogosultsága törvényi hatály alá tartozás kérdésében
A kérdésem a Magyar Bányászati Hivatal által kiadott igazolással kapcsolatos. Hogyan tudja az ajánlatkérő minden kétséget kizáró módon eldönteni, hogy egy adott ajánlattevő a bányászati törvény hatálya alá tartozik-e - ugyanis ez az ajánlatok bírálata szempontjából nagyon fontos kérdés, és a bányászati törvény hatálya alapján ezt nem mindig lehet egyértelműen eldönteni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 58. számában (2007. február 19.), 1263. kérdésszám alatt
BB-jegyzőkönyv Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti követelmények ajánlatkérő általi ellenőrzése
A Kbt. 73. §-ának (5) bekezdésében meghatározott ellenőrzést hogyan kell teljesíteni? Az ellenőrzés megtörténtét a közbeszerzési eljárás során rögzíteni kell, például a BB jegyzőkönyvben?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 207. számában (2017. június 14.), 4014. kérdésszám alatt
becsült érték
becsült érték hibás megállapítása
becsült érték meghatározása
befolyás In house beszerzés értelmezése meghatározó befolyás hiányában
Hogyan kell értelmezni az in house (Kbt. 2/A §-a) beszerzést akkor, ha több önkormányzat közösen hozott létre gazdasági társaságot (üzemeltetőt, kötelező önkormányzati közszolgáltatás teljesítésére), de a Kbt. szerinti meghatározó befolyás egyik önkormányzat részéről sem áll fenn?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 42. számában (2006. március 20.), 940. kérdésszám alatt
bejelentés
bejelentési kötelezettség
bejelentkezés Bejelentkezés a központosított közbeszerzési rendszerbe
A 125/1996. Korm. rendelet szerint a központosított közbeszerzési rendszerbe intézményünk korábban már bejelentkezett. Meg kell-e újból küldeni a 168/2004. Korm. rendeletben rögzített 3. számú mellékletet?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 5. számában (2004. június 28.), 142. kérdésszám alatt
bejelentkezés Kbt. hatálya alá Bejelentkezés Kbt.-jogalanyként in-house tényállásnál
In-house tényállás esetén hogyan kell Kbt.-jogalanyként bejelentkezni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 115. számában (2010. június 28.), 2379. kérdésszám alatt
békéltetés
békéltető
békéltetői névjegyzék Törlés a békéltetői névjegyzékből
Milyen módon és milyen eljárással törölhető a névjegyzékből a békéltető? Van-e jogorvoslati lehetőség a törlésről hozott határozat ellen?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 9. számában (2004. augusztus 23.), 233. kérdésszám alatt
benyújtás visszaigazolása Ajánlat benyújtásához kapcsolódó visszaigazolás hiánya
Milyen következménye van annak, ha nem érkezik visszaigazolás az ajánlat benyújtásáról? (A korábbiakban mindig érkezett igazolás.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 228. számában (2019. március 6.), 4322. kérdésszám alatt
bérbeadó
bérlet
beruházás
beruházáslebonyolító
besorolás Szakértői tevékenység besorolása
Mire vonatkozik a Kbt. 4. számú mellékletében a 27. kategóriában hivatkozott "egyéb szolgáltatások" megjelölés? A közbeszerzési szakértői tevékenység ebbe a kategóriába tartozik-e?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 16. számában (2004. november 29.), 383. kérdésszám alatt
beszállító
beszámítás
beszámoló
beszedési megbízás Beszedési megbízások jogszerűsége a hatályos szabályozás tükrében
A Kbt. november 1-jei változásához kapcsolódóan kérdeznék. A Kbt. 305. §-ának (4) bekezdése alapján az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén "...az ajánlattevőként szerződő fél...az ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő fizetési számlája terhére". Értelmezésbeli problémák adódtak azonban a felhatalmazó nyilatkozat ki­adásával kapcsolatosan: egyrészt a törvény 54. §-a a szerződéstervezet kötelező tartalmi elemeként, a 99. §-a a szerződés kötelező tartalmi elemeként határozza meg a nyilatkozat meglétét. Azonban mindkét esetben úgy szerepel, hogy "az ajánlatkérő részéről a pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulását, nyilatkozatát". A szerződés megkötésekor, amikor már tudjuk, hogy ki a nyertes, lehet ilyet produkálni, azonban az ajánlati szakaszban nem tartjuk értelmezhetőnek az "adott" szót, legfeljebb az "adandó"-t, mivel ekkor akár több ajánlattevőről is beszélhetünk. Tehát igazából a törvény szövegéből - az azonos megfogalmazás miatt - nem derül ki egyértelműen, hogy mikor is kell ezt a pénzforgalmi szolgáltatóhoz benyújtani. (Véleményünk szerint legfeljebb csak a nyertes ajánlattevőre kellene kiállítani.) Másrészt kérdés, hogy fogalmilag a felhatalmazó nyilatkozat megegyezik-e a Magyar Államkincstár által alkalmazott, a MÁK honlapján megjelenő "felhatalmazó levél"-lel. Amennyiben igen, úgy komoly aggályok merülnek fel a felhatalmazó levél kiadásával kapcsolatosan, mivel a januártól hatályos, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. MNB rendelet 3. számú mellékletének 4. számú mintája szerinti felhatalmazó levelet a Kincstár a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. PM rendelet 23. §-ának (6) bekezdése alapján semmilyen feltétel teljesülése szempontjából nem vizsgálja, és okirat csatolása nélkül kéri annak benyújtását, az ennek alapján benyújtott megbízást vizsgálat nélkül teljesíti. Megítélésünk szerint ez alapot adhat a jogosulatlan beszedési megbízások benyújtására. Jól gondoljuk?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 112. számában (2010. április 26.), 2300. kérdésszám alatt
beszerzés
beszerzés 2007-re 2007. évre vonatkozó beszerzések megindíthatósága
A Kbt. 181. §-ának (1) bekezdése szerint a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű összes áru- és szolgáltatásbeszerzésekről - ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja a 450 000 eurót - minden év április 15. napjáig időszakos előzetes tájékoztatót köteles készíteni az elkövetkezendő, legfeljebb 12 hónapra az ajánlatkérő. Indítható-e például most új, 2007. évi szolgáltatásra előzetes tájékoztatás, majd keretmegállapodásos eljárás, vagy meg kell várni 2006. január elsejét? (Indokolt lenne most belevágni, hisz négy lépcsőben jutunk majd el a 2007. január 1-jétől teljesítendő szolgáltatási szerződésig, és ez 9-10 hónapot igényel még akkor is, ha minden a terv szerint alakul.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 37. számában (2005. december 5.), 861. kérdésszám alatt
beszerzés értékének kezelése
beszerzés kezdeményezése Kivételi kör alkalmazása a Kbt. módosítását megelőzően rögzített beszerzési kezdeményezés alapján történt, módosítást követő beszerzésre
Reklámmal kapcsolatos beszerzés kezdeményezését indítottam el, melyet az EKR-ben is rögzítettem, de a beszerzésre februárban kerülne sor. Mivel januárban kezdeményeztem az eljárást, így az igényem is januári. Alkalmazhatom-e a Kbt. kivételi körét?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 251. számában (2021. február 3.), 4640. kérdésszám alatt
beszerzés lebonyolításának szabályai Hulladékhasznosító szolgáltatás megrendelése
Egy minisztériumnak mely szabályok szerint kell lebonyolítania a beszerzést, ha hulladékhasznosító szolgáltatást kíván megrendelni, amelynek ellenértékét a befolyó környezetvédelmi termékdíjból fedezné?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 35. számában (2005. október 24.), 821. kérdésszám alatt
beszerzés mennyisége
beszerzés mennyiségének meghatározása
beszerzés részekre bontása Beszerzésrészek szétválasztásának tilalma
Úgy hallottuk, hogy a 162/2004. Korm. rendelet szerinti szempontok alapján összetartozó részek az alvállalkozók bevonásának szempontjából sem választhatók szét. Ha az ajánlatban az alvállalkozók bevonása során az ajánlattevő megsérti ezt a rendelkezést, akkor az ajánlat érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontja alapján. Ez szorosan értelmezve azt is jelentheti, hogy például egy tetőszerkezeti munka esetében nem vonható be külön alvállalkozó az ácsmunkára és külön alvállalkozó a bádogosmunkára. Vagy épületgépészeti munka esetén nem választhatók szét az alapszerelési és a szerelvényezési munkák alvállalkozói? A komplett tetőszerkezet és a komplett épületgépészeti munka nem választható szét sem szakági üzemeltetési, sem engedélyezési, sem pedig garanciális szempontból?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 54. számában (2006. november 27.), 1183. kérdésszám alatt
beszerzés tárgya
beszerzés tárgyának szétbontása Azonos jellegű két pályázat beadási határideje azonos napon, eltérő időpontban
Két darab, ugyanazon a napon 9 és 13 óra határidőben bekért, egyforma jellegű, 3 évre szóló szerződéssel kapcsolatban került az ajánlattételi határidő meghirdetésre. Az első pályázatot 9 órakor felbontották, jelen voltak a pályázók, amit a jelenléti íven aláírással igazoltak. A pályázatokban lévő rezsióradíjakat, százalékos anyagkezelési költségeket és a vállalt garanciaidőket felolvasták. A jelen levő vállalkozók nagy többsége viszont nem adta be az első pályázati idő előtt a második, 13 órai határidejű pályázatot, csak a kijelölt határidőig. Az első pályázati felbontáskor jelen lévő pályázók már tudták a felolvasott adatokat, és a második pályázaton már ennek megfelelően kevesebb rezsióradíjat és százalékos költséget írtak be, és adták le második pályázatukat. Az első pályázati bontásnál jelen lévő cégek a második pályázaton is indultak. Kérdésem, hogy a pályázatot kiíró tehette volna egy napra ugyanazon jellegű pályázatot, és a pályázatok két időpontbani leadását, és ilyen előnyhöz juttatni az első pályázat felbontásánál jelen lévő cégeket?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 131. számában (2011. június 6.), 2701. kérdésszám alatt
beszerzési cél Különbségtételi kötelezettség élelmiszer-beszerzésnél szolgáltatástípusok szerint
Élelmiszer-beszerzés esetében, amennyiben a konyha diák-, szociális étkeztetést és vendégétkeztetést is végez, térítési díj ellenében, a beszerzés a Kbt. hatálya alá tartozik-e, és ha igen, különbséget kell-e tenni az étkeztetés típusa szerint? Azaz az árubeszerzés értékének meghatározásánál külön kell-e számításba venni a diák- és a szociális étkeztetést?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 57. számában (2007. január 29.), 1241. kérdésszám alatt
beszerzési érték Étkezési utalványok beszerzési értéke
Az étkezési utalványok esetében mi számít az árubeszerzés értékének: az utalványokra nyomtatott névérték összegével növelt előállítási díj, vagy csupán az utalványok előállítási díja? Az ajánlatkérőnél kiadásként ugyanis csupán az előállítási díj (ún. "százalék") jelenik meg, és ez az összeg szerepel a szerződésben is. A Közbeszerzési Levelek 2005. január 24-ei számában a 462. pontban feltett kérdésre adott válasz szerint az étkezési utalványokat mindenképpen közbeszerzési eljárással kell beszerezni.
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 28. számában (2005. május 30.), 652. kérdésszám alatt
beszerzési igény
beszerzési tárgy
beszerzési tárgy kiválasztása
beszerzési tárgy megjelölése
beszerzési tárgyak azonossága Két keretmegállapodásos eljárás indítása azonos beszerzési tárgyra
Az ajánlatkérő két keretmegállapodásos eljárást kíván kiírni azonos beszerzési tárgyra. Az egyik esetben egy ajánlattevő, a másik esetben több ajánlattevő számára. Mindezt egymást követően kívánja megoldani úgy, hogy - érvei szerint - mivel fedezet nélkül el lehet indítani az eljárást, nem okoz gondot a párhuzamos eljárás. Megteheti ezt az ajánlatkérő?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 251. számában (2021. február 3.), 4652. kérdésszám alatt
beszerző
beszerző szervezet
betekintés
bírálat
bírálati lap
bírálati szakasz
bírálati szempontok
bírálóbizottság
bírálóbizottság létrehozása Bírálóbizottság létrehozása
Szükséges-e a bírálóbizottsági tagok részére a döntéshozó által aláírt felkérés és annak a bizottsági tag által történő elfogadása?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 232. számában (2019. július 10.), 4374. kérdésszám alatt
bírósági eljárás
bírósági felülvizsgálat
bírság
bírságösszeg
bizonyítás Termékek, szolgáltatások egyenértékűségének bizonyíthatósága
Cégünk iktatóprogramot kíván beszerezni - a korábbiakban még manuális iktatórendszerrel rendelkeztünk. Ha egy adott szoftvertípusra írjuk ki a közbeszerzést, hogyan bizonyítható, hogy az egyik szoftver egyenértékű a másikkal, illetve ha funkcionális követelményeket határozok meg, mennyire specializálható az?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 59. számában (2007. március 12.), 1279. kérdésszám alatt
bizonyítvány csatolása Bizonyítvány csatolásának módja
A bizonyítvány (iskolai bizonyítvány) fénymásolatban vagy csak közjegyzői hitelesítéssel ellátott másolatban csatolható?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 36. számában (2005. november 14.), 837. kérdésszám alatt
bizottság Önkormányzati bizottságok kiadásainak egybeszámítása
A különböző önkormányzati bizottságok reprezentációs kiadásait egybe kell-e számítani közbeszerzés esetén, és a házon kívül tartott események reprezentációs költségei beleszámítandók-e ebbe?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 76. számában (2008. március 10.), 1546. kérdésszám alatt
biztosítás Közbeszerzési tanácsadók biztosításkötési lehetőségei
A 30/2004. IM-PM rendelet rendelkezik a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról. Kérem, nevezzék meg, hogy mely biztosítótársaságok nyújtanak ilyen szolgáltatást, ugyanis az eddig felkeresett Allianz-Hungária, Providencia és Atlasz biztosító ez ideig a biztosítási kötelezettségtől elzárkózott, a biztosítást nem vállalta.
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 18. számában (2005. január 10.), 430. kérdésszám alatt
biztosíték
bontás
bontási eljárás
bontási jegyzőkönyv
bontáson jelen lévők jogosítványai Bontáson jelen lévők jogosítványai
Milyen jogosítványok illetik meg a bontáson jelen lévőket? Kérhetik-e a jegyzőkönyvezést szerintük releváns tényekre?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 110. számában (2010. március 16.), 2269. kérdésszám alatt
bonyolító szervezet Közbeszerzési szabályzat, lebonyolító szervezet önkormányzatnál
Önkormányzat megteheti-e, hogy összes költségvetési intézményére vonatkozó közbeszerzési szabályzatot ad ki, s külön bizottságot hoz létre a közbeszerzési eljárások lebonyolítására centralizáltan, vagy az önálló költségvetési intézményeknek önállóan kell saját nevükben eljárniuk, szabályozni és lebonyolítani közbeszerzési eljárásaikat?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 15. számában (2004. november 15.), 343. kérdésszám alatt
bővítés Eljárás beszerzett áruk cseréje, észleges bővítése esetén
Milyen eljárást kell alkalmazni, ha közbeszerzési eljárás keretében már beszerzett áruk részleges bővítését, cseréjét igényli az ajánlatkérő?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 9. számában (2004. augusztus 23.), 218. kérdésszám alatt
Btk. Bűncselekmény közbeszerzési eljárásban
A Kbt. mely rendelkezése határozza meg, hogy egy adott eljárásban mi valósít meg bűncselekményt? Mi a szankció ilyen esetekben?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 51. számában (2006. szeptember 25.), 1137. kérdésszám alatt
bűncselekmény