Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

halasztott fizetés Halasztott fizetés alkalmazása
A Kbt. új, 305. §-ának (4) bekezdése szerint halasztott fizetés csak az ajánlattevőnek átutalandó összeg tekintetében alkalmazható, az alvállalkozókkal nem?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 125. számában (2011. január 31.), 2583. kérdésszám alatt
hamis adatszolgáltatás
hamis nyilatkozat
harmadik fél általi hozzájárulás beszámítása Önkormányzati árubeszerzés vegyes finanszírozással
Önkormányzati árubeszerzés esetében csak az önkormányzat által finanszírozott hányadra kell érvényesíteni a közbeszerzést? Egyik önkormányzat partnerünk szerint a beszerzendő mennyiség teljes bruttó összegére, mivel az önkormányzat egyenlíti ki a teljes számlát, igaz, annak egy részét szülői hozzájárulásból. A becsült értékbe bele kell számítani a szülői hozzájárulás mértékét is, mintha például támogatás lenne?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 130. számában (2011. május 16.), 2686. kérdésszám alatt
harmadik személy
háromajánlatos eljárás
hasznossági függvény elve Hasznossági függvény elvének alkalmazása a közbeszerzési eljárásban
Kizárja-e a jogszabály, hogy a részszempontok meghatározása során az ellenszolgáltatás esetében alkalmazza a kiíró a "hasznossági függvény" elvét, azaz megjelölje, hogy mi az az alsó ár (ellenszolgáltatás), ami alatt már nem értékeli kedvezőbbnek az árat, akármilyen alacsony is az? Azaz kizárhatja-e eleve a kirívóan alacsony ajánlat tételének lehetőségét?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 16. számában (2004. november 29.), 370. kérdésszám alatt
haszonbérlet Haszonbérlet a közbeszerzésben
Tárgya-e a haszonbérlet a közbeszerzési törvénynek?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 45. számában (2006. május 22.), 1013. kérdésszám alatt
hatály
hatálytalan jogszabály Versenyeztetés formája értékhatár alatti beszerzéseknél
A 15 millió forint alatti beszerzéseknél melyik jogszabály írja elő, hogy már nem kell rotált ajánlattevői körrel dolgoznia az ajánlatkérőnek?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 252. számában (2021. március 10.), 4666. kérdésszám alatt
határidő
határidő meghosszabbítása Eljárás postai szolgáltatás késedelme esetén
Mi a teendő akkor, ha az ajánlati felhívás a posta késedelmes teljesítése miatt olyan késedelemmel érkezik meg az ajánlattevőkhöz, amely miatt az ajánlattételi határidő már nem elegendő a megfelelő ajánlattételhez?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 9. számában (2004. augusztus 23.), 220. kérdésszám alatt
határidő módosítása
határidő számítása
határidőkorlát
határozat
határozatlan idejű szerződés
határozatlan időre kötött szerződés Pályázat maximális időtartama szolgáltatás megrendelése esetén
Van-e korlátja annak, hogy a szolgáltatás végzésére hány évre írják ki a pályázatot? Kiírható-e szolgáltatásra pályázat tizenöt-húsz éves időtartamra, és ha igen, akkor milyen eljárást kell alkalmazni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 49. számában (2006. augusztus 14.), 1083. kérdésszám alatt
határozatlan időtartamú szerződés Határozatlan időtartamra kötött megállapodás a közbeszerzésben
Megfelel-e a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek az a kiírás, amely szerint a teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama határozatlan?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 31. számában (2005. augusztus 1.), 724. kérdésszám alatt
hatáskör
hatósági nyilvántartás OMMF-nyilvántartás elérhetősége
A legutóbbi törvénymódosítás érintette a Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó igazolást, amely szerint az OMMF-igazolást nem kell már az ajánlattevőknek benyújtani. Kérdésem, hogy hol érhető el, honnan tölthető le a 2005. augusztus 4. után elkövetett jogsértés miatt jogerős és végrehajtható határozattal sújtott munkáltatók névsora? A keresőben az adószám alapján beírt keresés nem működik. Amennyiben létezik egy lista, lehetséges a pontos webcím megadása?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 59. számában (2007. március 12.), 1267. kérdésszám alatt
házon belüli beszerzés
helyben központosított közbeszerzés
helyesbítés Helyesbítés iránti kérelem
Mi a teendő, ha a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény tartalma eltér a kérelmező által közzétenni kért hirdetmény tartalmától?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 3. számában (2004. június 1.), 80. kérdésszám alatt
helyettesítő termék Teljesítés helyettesítő termékkel
Az ajánlattevő nem tud szerződés szerinti terméket (belátható időn belül) beszállítani vis maior esetén (gyártói nemteljesítés miatt). Van-e lehetőség helyettesítő termékkel történő teljesítésre anélkül, hogy kötbért alkalmaznának a céggel szemben akkor, ha a keretmegállapodásban egyébként nincs lehetőség termékcserére, de a Kbt. megengedi azt?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 254. számában (2021. május 12.), 4700. kérdésszám alatt
helyszíni bejárás
helyszíni szemle
hiányos felhívás Teljesíthetetlen, hiányos ajánlati felhívás
Mit tehet az ajánlattevő, ha az ajánlatkérő műszaki feltételként olyan technológia meglétét írja elő, ami nem szükséges a termék maradéktalan előállításához; ha olyan technológiát kér, ami kivitelezhetetlen; ha nem határozza meg egyértelműen a gyártandó termékek darabszámát, paramétereit, illetve ha a pályázó által feltett írásbeli kérdésekre sem ad egyértelmű választ?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 2. számában (2004. május 17.), 46. kérdésszám alatt
hiányos hirdetmény Eljárás a hirdetmény és a kérelem hiányossága esetén
Ha a hirdetmény, illetve az annak közzétételére irányuló kérelem hiányos, a Közbeszerzési Értesítő szerkesztősége elutasítja a közzétételt? Lehetséges-e a hiányok utólagos pótlása, és amennyiben igen, milyen eljárás keretében?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 5. számában (2004. június 28.), 146. kérdésszám alatt
hiányos kérelem Eljárás a hirdetmény és a kérelem hiányossága esetén
Ha a hirdetmény, illetve az annak közzétételére irányuló kérelem hiányos, a Közbeszerzési Értesítő szerkesztősége elutasítja a közzétételt? Lehetséges-e a hiányok utólagos pótlása, és amennyiben igen, milyen eljárás keretében?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 5. számában (2004. június 28.), 146. kérdésszám alatt
hiányos közzététel Hiányokkal olvasható ajánlat elektronikus eljárásban
Elektronikus ajánlattétel alkalmával nem olvasható az ajánlat bizonyos része. "Hiánypótoltatom", de ha ez például az ár volt, honnan tudom, hogy nem módosította-e azt esetlegesen az ajánlatkérő, hiszen nem volt olvasható?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 7. számában (2004. július 26.), 191. kérdésszám alatt
hiánypótlás
hiánypótlás adattartalma
hiánypótlás biztosítása
hiánypótlás címzettje
hiánypótlás elmulasztása
hiánypótlás feltöltése Hiánypótlás-benyújtás elmulasztásának következménye
Mi a következménye annak, ha az ajánlattevő elkészíti a hiánypótlást, és fel is tölti azt, de nem nyújtja be az EKR-en keresztül?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 241. számában (2020. április 8.), 4493. kérdésszám alatt
hiánypótlás gyakorisága
hiánypótlás keretei
hiánypótlás köre
hiánypótlás tartalma
hiánypótlás terjedelme
hiánypótlási eljárás
hiánypótlási felhívás
hiánypótlási határidő
hiba
hibajavítás
hibás ajánlat
hibás ajánlati felhívás Hibásan megjelenő ajánlati felhívás, dokumentáció kötelező megvétele
A Közbeszerzési Értesítőben megjelenő "ajánlati felhívásban" - tisztelet a lektornak, de mégis - hiba van. Kitől lehet kérdezni? Ezzel összefüggésben egy másik kérdés: a felhívásból nem lehet egyértelműen megítélni, hogy képes lehet-e az ajánlattevő a teljesítésre, következésképpen megvegye-e a dokumentációt. Ez esetben azt a választ is adják, hogy azért, mert az "ajánlati felhívást" elolvasta, még nem ajánlattevő, csak akkor, ha megvette a dokumentációt. Jogszerűen utasítják-e el az ajánlattevő kiegészítő kérdését ilyenkor? Mit lehet tenni az említett esetben?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 27. számában (2005. május 17.), 642. kérdésszám alatt
hibás hirdetmények Fordítási hibák a hirdetményben
Mi a teendő, ha a TED-en, illetve a Közbeszerzési Értesítőben jól szerepel a hirdetmény szövege, azonban a többi nyelv esetén számos félrefordítás vagy pontatlanság tapasztalható?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 25. számában (2005. április 18.), 603. kérdésszám alatt
hibás teljesítés
hirdetmény
hirdetmény díja
hirdetmény feladása
hirdetmény megváltoztatása
hirdetmény mellőzése
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos eljárás
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja
hirdetmény tartalma
hirdetmény terjedelme Hirdetmények karakterkorlátja
Mi a teendő, ha nem fér el a tartalom a hirdetményben karakterkorlát miatt?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 233. számában (2019. augusztus 7.), 4388. kérdésszám alatt
hirdetmény visszavonása Hirdetmény visszavonhatósága és a szerkesztőbizottság ellenőrzése közötti kapcsolat
Az lenne a kérdésem, hogy előfordulhat-e az, hogy én feladok jóhiszeműen egy hirdetményt egy uniós eljárás esetén - mondjuk visszavonásra -, kiértesítem ugyanakkor a potenciális és ismert ajánlattevőket, és mégsem tudom visszavonni, mert a szerkesztőbizottság a kétnapos ellenőrzés miatt hibát talál benne vagy visszaküldi hiánypótlásra, és akkor elvileg már nem adta fel az ajánlattételi határidő lejártáig ezt a hirdetményt. Nem sérül-e ezzel az ajánlatkérő jogosultsága arra, hogy visszavonhatja a hirdetményt, hogyha ez a tőle független szerkesztőbizottságtól mégis függ?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 49. számában (2006. augusztus 14.), 1088. kérdésszám alatt
hirdetmény-ellenőrzés
hirdetmény-ellenőrzés díja Díjfizetési kötelezettség hirdetmény-ellenőrzésért
Miért kell most is hirdetmény-ellenőrzési díjat fizetnem, amikor már nem kötelező igénybe venni azt?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 124. számában (2011. január 10.), 2575. kérdésszám alatt
hirdetmény-közzététel
hirdetmények eltérése "Internetes" és papír alapú Közbeszerzési Értesítő eltérése
Előfordulhat-e eltérés az interneten található, illetve a papírra nyomott Közbeszerzési Értesítő tartalma között? Ha igen, melyik az irányadó? Mekkora az időbeli csúszás a kettő között?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 33. számában (2005. szeptember 12.), 772. kérdésszám alatt
hirdetményértelmezés Hirdetmény értelmezése, gazdasági társaság létrehozásának kötelezettsége
Az ajánlatkérő a hirdetmény II.1.3 pontjában az alábbi szöveget közölte: "Ajánlatkérő - a Kbt. 42. §-ban foglaltakra tekintettel - a közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg. A nyertesként szerződő félnek (közös ajánlattevőknek) a létrehozandó gazdasági társaságot legkésőbb a feladatellátási kötelezettség kezdési időpontjára - kivétel, ha a feladatellátásra vonatkozó egyéb előírások ettől eltérően nem rendelkeznek - kell létrehozni, és a cégbíróságnál bejegyeztetni. Ebben az időpontban a nyertesnek működő vállalkozásnak kell lennie, ajánlatkérő az előtársaságként működést a jelzett időpontban már nem engedi meg. Kérdésünk, hogy mi a teendő, szükséges-e ebben az esetben gazdasági társaságot létrehozni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 52. számában (2006. október 16.), 1146. kérdésszám alatt
hirdetményfeladás
hirdetményi díjalap Hirdetményi díjalap meghatározása
A hirdetmény díjának kiszámításakor csak a saját szöveg karakterszámát kell figyelembe venni, vagy bele kell számítani a formanyomtatványt is?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 10. számában (2004. szeptember 6.), 247. kérdésszám alatt
hirdetménykezelő rendszer Hirdetményminták "kezelése" a gyakorlatban
Kérdésem, hogy mi az, amit ki lehet törölni egy hirdetményből jogszerűen, és mi az, amit nem. Tehát minek kell benne maradni tartalmilag, illetve a nem releváns pontokat törölheti-e az ajánlatkérő, vagy sem?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 49. számában (2006. augusztus 14.), 1078. kérdésszám alatt
hirdetményminta
hirdetményminta kitöltése
hirdetményminta-változás Eljárás újraindítása hirdetményminta-változás miatt
Megjelent egy hír az EKR honlapján. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy uniós eljárásoknál is újra kellene indítanom az eljárást, ami már előkészítési szakaszban van, de még nem indult meg 2020. július 1-je előtt amiatt, hogy a jó űrlapmintákat tudjam használni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 245. számában (2020. augusztus 5.), 4558. kérdésszám alatt
hirdetménymódosítás
hitel "Hitelbeszerzés" becsült értéke
Hitel közbeszerzése esetén mi számít a közbeszerzés becsült értékének? Például a futamidő 20 év, tehát 4 évnél hosszabb időre kötik a szerződést? A Kbt. 38. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a becsült érték a havi ellenszolgáltatás 48-szorosa. Ez esetben a havi ellenszolgáltatás (a kamat) mindig más összeg: a futamidő elején több, a végén kisebb. Ráadásul egyes szolgáltatási díjak (például a projektvizsgálati, szerződéskötési díj) a szerződéskötéskor fizetendők. Ez esetben hogyan számítható ki a becsült költség?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 48. számában (2006. július 24.), 1072. kérdésszám alatt
hiteles fordítás
hiteles másolat
hitelesítés
hitelesített okirat Hitelesített vagy cégszerűen aláírt okirat egyszerű eljárásban
Egyszerű eljárás esetén a kizáró okokról szóló nyilatkozatot elég-e csak cégszerűen aláírni, és nem kell közjegyző által hitelesíteni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 73. számában (2008. január 7.), 1505. kérdésszám alatt
hitelesség Rendelkezésre állás igazolása
A kiírás szerint igazolnunk kell, hogy bizonyos gépekkel társaságunk rendelkezik a szerződés teljesítéséhez. Ezek olyan különleges gépek, amelyeket nyertesség esetére természetesen beszerzünk, és a szerződés megkötésekor azok már rendelkezésünkre fognak állni, azonban mi minősül ebben az esetben hitelt érdemlő igazolásnak? Megrendelés csatolása a gépek vonatkozásában visszaigazolással a szállító részéről? Nyilatkozat, hogy rendelkezésre áll majd a géppark? És ha a szerződés időszakára béreljük a gépet, esetleg előbérleti szerződés? Ehhez kapcsolódóan kérdezzük: ugye nem szükséges, hogy a gép cégünk tulajdonában legyen, bérelheti is azt?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 102. számában (2009. szeptember 28.), 2086. kérdésszám alatt
hitelfelvétel
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzéke Jelentkezés a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe
Milyen - elsősorban gyakorlati - szempontokat kell figyelembe venni a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe történő felvétel iránti kérelem kitöltésekor?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 33. számában (2005. szeptember 12.), 768. kérdésszám alatt
hivatalos megjelenés Hivatalos megjelenés időpontja késedelem esetén
Felháborítónak tartom, hogy az EU Hivatalos Lapban később jelent meg a hirdetmény. Ebben az esetben mi számít hivatalos megjelenésnek? Aminek kellett volna lenni, vagy amikor az Értesítőben, vagy amikor a Hivatalos Lapban megjelent? Miből adódhat a késedelem? Más tagállamokban ez hogyan történik?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 16. számában (2004. november 29.), 367. kérdésszám alatt
hivatkozási szám Hivatkozási szám megjelölése a felhívásban
Mikor kell az ajánlati felhívásban megjelölni az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási számot? Mit jelent a nyomtatványnak az a megjelölése - e kérdéshez kapcsolódva -, hogy "adott esetben"?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 87. számában (2008. november 3.), 1745. kérdésszám alatt
honlap
honosság
hozzáférés dokumentációhoz Hozzáférés a dokumentációhoz
A Kbt. alapján a dokumentációnak az ajánlattételi határidő végéig rendelkezésre kell állnia. Ez azt jelenti, hogy eddig a napig lehet megvásárolni? Ha az utolsó napon megvásárolják, mikor dolgozza ki és állítja össze az ajánlattevő az ajánlatát stb.?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 1. számában (2004. május 3.), 25. kérdésszám alatt
hulladékgazdálkodás Irányadó jogszabály hulladékgazdálkodási szolgáltatásnál
Az önkormányzatok a köztisztasági szolgáltató kiválasztásakor a Kbt. vagy a Hg-tv. szabályai szerint kötelesek-e eljárni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 6. számában (2004. július 12.), 166. kérdésszám alatt
hulladékhasznosítás Hulladékhasznosító szolgáltatás megrendelése
Egy minisztériumnak mely szabályok szerint kell lebonyolítania a beszerzést, ha hulladékhasznosító szolgáltatást kíván megrendelni, amelynek ellenértékét a befolyó környezetvédelmi termékdíjból fedezné?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 35. számában (2005. október 24.), 821. kérdésszám alatt
hulladékkezelés Alkalmasság hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására
Milyen feltételeknek kell megfelelnie a gazdálkodónak, ha hulladékkezelési közszolgáltatást szeretne végezni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 51. számában (2006. szeptember 25.), 1138. kérdésszám alatt
hulladékkezelési szolgáltatás Hulladékkezelési szolgáltatás beszerzésére irányuló eljárás ajánlattevője
Helyi önkormányzat által hulladékkezelési szolgáltatás beszerzése tárgyában kiírt pályázaton szeretnénk részt venni. Milyen feltételeknek kell megfelelnünk ahhoz ajánlattevőként, hogy eredményesen pályázhassunk?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 91. számában (2009. február 2.), 1851. kérdésszám alatt